Přírodovědné lyceum

Image

Obor je určen především pro ty uchazeče, kteří mají zájem o přírodní vědy, mají dobré předpoklady ke studiu a chtějí se uplatnit především v oborech jako je ochrana životního prostřední a ekologie, biologie, chemie, potravinářství a zemědělství.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základu, se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů, avšak s výrazně rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je nutným před¬pokladem pro navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření.


Přihláška ke studiu

Přihlášku vytiskni oboustranně

Informace o přijímacím řízení

Učební plán

KÓD OBORU
78-42-M/05

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Přírodovědné lyceum

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
4 roky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
30

Proč studovat tento obor


Přírodní vědy

Naučíš se solidní základ přírodních věd na úrovni potřebné pro následné úspěšné studium na vysokých školách přírodovědných, chemických, potravinářských, ekologických oborů a zemědělství.

Laboratorní pokusy

Naučíš se metody a pracovní postupy používané v biologických, mikrobiologických, chemických a fyzikálních laboratořích, pracovat s laboratorní technikou, zpracovávat a interpretovat data získaná prostřednictvím pozorování, experimentů a měření.

Ekologické myšlení

Naučíš se porozumět strategii udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.

Prezentace výsledků

Naučíš se pracovat samostatně i v týmu při řešení zadaného úkolu a dokážeš výsledky své práce prezentovat ostatním.

 

Kde se uplatníš?


Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven nalézt uplatnění v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, ekologického zpracování odpadů, v chemickém a potravinářském průmyslu.
 

Chceš se o tomhle oboru dozvědět víc?


Přijď se podívat na den otevřených dveří!


Klikni pro termíny