Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Všechny informace o přijímacím řízení budeme zveřejňovat na této stránce.

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 29.4.2022 vydala ředitelka školy oficiální rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáků do prvního ročníku. Přijatým žákům se rozhodnutí neposílá, proto by bylo vhodné, aby si jej zákonný zástupce žáka vyzvedl osobně ve škole. Rozhodnutí si mohou ve škole vyzvednout i zákonní zástupci nepřijatých uchazečů. Bližší informace najdete u seznamu přijatých žáků.

Všem přijatým blahopřejeme a těšíme se na jejich zápisové lístky. Nepřijatým připomínáme, že se mohou odvolat. V případě, že dostaneme méně zápisových lístků, než je volných míst, budou změněna rozhodnutí nepřijatým, kteří podají odvolání (opět v pořadí podle výsledků přijímacího řízení). Pokud nepřijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na jinou školu a u nás bude vyhověno jejich odvolání, je první škola povinna vydat jim zápisový lístek zpět.

Podle platných právních předpisů zveřejňujeme evidenční čísla přihlášek všech úspěšných uchazečů společně s bodovým ohodnocením nejlepšího a nejhoršího přijatého uchazeče:

Informace ke zveřejnění výsledků přijímací zkoušky

Vzhledem k dotazům ohledně zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek podáváme podrobnější informace:

ve čtvrtek 28.4.2022 dopoledne bychom měli dostat výsledky jednotných testů od společnosti Cermat. Ty musíme spojit s body za vysvědčení, vytvořit pořadí a rozhodnout o přijetí a nepřijetí uchazečů. Odpoledne pak musíme umožnit případným zájemcům nahlédnout do spisu. Výsledky zveřejníme na našem webu a u vchodu do školy v pátek 29.4.2022 v dopoledních hodinách. Toto vše odpovídá právním předpisům a také informacím, které paní ředitelka uvedla v dopisu společně s pozvánkou k jednotným testům.

Jedinou změnou je to, že rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče v papírové podobě (společně s dalšími materiály a informacemi) budeme předávat až v pondělí od 15 do 17 hodin.

Změna termínu pro převzetí rozhodnutí a odevzdání zápisových lístků

V dopisu, který jste od nás dostali společně s pozvánkou ke zkouškám, jsme vás informovali, že v pátek 29. dubna si můžete ve škole převzít rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče, odevzdat zápisový lístek a případně získat další informace. Z organizačních důvodů jsme museli tento termín posunout na pondělí 2. května od 15 do 17 hodin.

Omlouváme se za změnu a budeme se na vás těšit 2.května v uvedeném čase v aule školy.

Přijímací řízení na obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM bylo ukončeno 25. 2. 2022

Vzhledem k velmi malému počtu přihlášek bylo ukončeno přijímací řízení na obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM. V souladu s předem poskytnutými informacemi si uchazeči o tento obor studia mohou přihlášku přesunout na jiný obor na naší škole, nebo si ji vzít zpět a uplatnit ji na jiné škole. Upozorňujeme však na to, že toto je nutno provést nejpozději do 1.března 2022, kdy končí termín pro podávání přihlášek.

Tato situace nás velice mrzí a omlouváme se všem za vzniklé komplikace.

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Agrodpodnikání

denní

4

Maturitní zkouška

30

jednotné testy

Právo a veřejná správa

denní

4

Maturitní zkouška

30

jednotné testy

Přírodovědné lyceum
denní
4

Maturitní zkouška

30

jednotné testy
Veterinářství
denní
4

Maturitní zkouška

30

jednotné testy

Podrobnosti o přijímacích zkouškách


Na rozdíl od minulého přijímacího řízení budou letos opět všichni uchazeči konat jednotné přijímací testy, které připravuje a hodnotí společnost CERMAT.

Kritéria pro přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání
 • Uchazeč, který se hlásí na obor agropodnikání nebo veterinářství musí mít na přihlášce (nebo přiloženém dokladu) potvrzení od lékaře, že jeho zdravotní stav nebrání studiu (a především vykonávání praxí) daného oboru, jak je stanoveno nařízením vlády č.211/2010 Sb.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy a podle výsledků  jednotných testů.  Pro celkové hodnocení žáků určila ředitelka naší školy poměr: 40% průměr známek z vysvědčení a 60% výsledky testů.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Průměr bude převeden na body v rozsahu 0 až 40. Nula bodů odpovídá průměru známek 4,00 (horší průměr by nutně znamenal pětky na vysvědčení), 40 bodů získá žák s průměrem známek 1,00.
 • K tomuto hodnocení budou přidány body za jednotné testy (maximum je 30 bodů za český jazyk a 30 bodů za matematiku).
 • Uchazeči budou v každém oboru seřazeni sestupně podle součtu získaných bodů a podle takto vzniklého pořadí budou přijímáni až do naplnění povoleného počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí:
  • u oboru veřejnosprávní činnost: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis
  • u oborů agropodnikání, veterinářství a přírodovědné lyceum: český jazyk a literatura - přírodopis - matematika - chemie - fyzika
Image

Důležité termíny

Podání přihlášky:

do 1. března 2022

Zaslání pozvánky uchazeči:

do 29. března 2022

1. řádný termín JPZ:

12. dubna 2022

2. řádný termín JPZ:

13. dubna 2022

Výsledky JPZ:

28. dubna 2022

1. náhradní termín JPZ:

10. května 2022

2. náhradní termín JPZ:

11. května 2022

Výsledky JPZ (náhradní termín):

10. května 2022

Kontakt


Máte dotaz?


Ing. Milena Kavková
ředitelka školy
kavkova@szes.cz
+420 325 503 180


Kam poslat přihlášku?


Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace
Boučkova 355
290 01 Poděbrady

Ještě nevíš, který obor studovat?

Podívej se na naši nabídku

Vyber si obor