Veterinářství

Image

Obor poskytuje úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a vychovává odborné pracovníky pro oblast veterinární péče. Je určen pro zájemce, kteří mají rádi zvířata a přírodu.

Výuka je zaměřena na odborné veterinární předměty, ale i na chov zvířat, cizí jazyk, ekonomiku, informační a komunikační technologie. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.


Přihláška ke studiu

Přihlášku vytiskni oboustranně

Informace o přijímacím řízení

Učební plán

KÓD OBORU
43-41-M/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Veterinářství

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
4 roky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
30

Proč studovat tento obor


Péče o zvířata

Naučíš se pečovat o hospodářská, domácí i volně žijící zvířata.

Pomoc hendikepovaným zvířatům

Naučíš se ošetřovat poraněná zvířata, poznávat projevy nemocí a získáš informace, jak běžné nemoci zvířat léčit nebo jim předcházet.

Práce v laboratoři

Naučíš se pracovat s mikroskopy a využívat výsledky pozorování v oblasti péče o zvířata i v oblasti kvality potravin.

Odborné veterinární předměty

Naučíš se základy anatomie a speciálních veterinárních předmětů, abys mohl prohloubit své znalosti studiem na vysoké škole a stát se veterinářem.

 

Kde se uplatníš?


Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven pracovat jako veterinární asistent, laborant či inseminační technik. Uplatní se také v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, v ZOO, při výrobě a distribuci krmiv, při zpracování produktů v rámci zemědělského podniku, v oblasti marketingu zdravotnických (veterinárních) potřeb i jako samostatný podnikatel.

Absolvent může také pokračovat ve studiu na vysokých školách, zejména v oborech veterinárních a zemědělských, ale i v jiných oborech s přírodovědným zaměřením.

Navíc budeš mít tyhle certifikace


  • Kurz pro odbornou činnost Inseminační technik
 

Chceš se o tomhle oboru dozvědět víc?


Přijď se podívat na den otevřených dveří!


Klikni pro termíny