Projekty

Projekty naší školy

Naše škola je už řadu let zapojena do mnoha národních i mezinárodních projektů.  Ty nejnovější vám zde budeme postupně představovat

Cinematherapy: The Healing Power of Therapeutic Tools 2022-3-CZ01-KA210-YOU-000093718

Tento projekt je určen zejména pro učitele a zaměstnance školy a je zaměřen na práci s mládeží, která má specifické potřeby na vzdělávání.  Na společném projektu se domluvili partneři z Kréty, ČR, Turecka, Rumunska a Holandska. Cílem je zvýšit kompetence učitelů v této oblasti a zapojit žáky s SVP lépe do výuky.

Program umožňuje podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, který byl způsoben nemožností realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Škola je zapojená do projektu 1Planet4All –Empowering youth, living EU values, tackling climate change podpořeného z prostředků Evropské unie a jejího programu DEAR (Development Education and Awareness Raising). Projekt realizuje organizace Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty.

Mezinárodní projekt Erasmus+, který probíhá ve spolupráci s partnerskými školami z Turecka, Rumunska, Řecka, Francie a Španělska. V roce 2021 projekt započal kick-off mítinkem na ostrově Réunion (Francie),  v dubnu 2022 vyjeli první žáci do Rumunska a v letošním školním roce se již uskutečnila cesta našich žáků na řecký ostov Kréta. Na jaře 2023 nás čeká týdenní pobyt ve španělském městě Cartagena.

  • CLIMATE ACTION

Mezinárodní projekt Erasmus+, který probíhá ve spolupráci s partnerskými školami z Itálie, Makedonie, Německa, Norska a Turecka. V roce 2019 skupina našich žáků navštívila turecký Izmir a v říjnu 2021 naše škola hostila ostatní země. V březnu 2022 čtyři studentky s učitelkami uskutečnily cestu do norského Drammenu. V dubnu vyjeli další žáci do italské Neapole a v květnu se uskutečnily dokonce dvě cesty, jedna do Severní Makedonie a druhá do německého Freiburgu s návštěvou Evropského parlamentu ve Strasbourghu.

Mezinárodní projekt Erasmus+, který probíhá ve spolupráci s partnerskými školami z Islandu, Španělska a Turecka. V roce 2019 jsme navštívili islandskou školu. Partnerské školy z Turecka a Islandu jsme u nás hostili v únoru 2022. V březnu pak naši žáci vyjeli na týden do Turecka a v květnu ještě do španělského města Alicante.

Projekt Erasmus 2019-1-FR01-KA229-062120_2 pro 30 žáků oboru agropodnikání naší školy ve spolupráci se zemědělskými partnerskými školami z Francie a Německa. Společně budeme poznávat základní principy agroekologie, navštívíme jednotlivé partnerské školy a některé ze základních postupů vyzkoušíme na školní ekologické zahradě.