Organizace školního roku

 

Plán školního roku 2022/23

Událost/akce
termín
den
Zahájení školního roku
čtvrtek 1. září 2022
čt
Konec 1. pololetí
31. ledna 2023
út
Konec školního roku - 4. ročníky
28. dubna 2023
Konec školního roku AGP a VSC (3. ročník)
23. června 2023
Konec školního roku
30. června 2023

Prázdniny

Událost/akce
termín
den
Podzimní prázdniny
26. a 27. října 2022
st, čt
Vánoční prázdniny
23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
pá-po
Pololetní prázdniny
3. února 2023
Jarní prázdniny
6. 2. - 12. 2. 2023
po-ne
Velikonoční prázdniny
6. dubna 2023
čt
Hlavní prázdniny
3.r. AGP, VSC  24.6.-3.9.2023   1., 2. r. AGP, VSC; 1.-3. r. VET     1. 7.-3.9.2023
so-ne

Přijímací řízení


Událost/akce
termín
den
Den otevřených dveří: středy 14.00 - 17.00 hod.
16.11.2022, 11.1.2023
st
Den otevřených dveří: sobota 9.00 - 12.00 hod.
26.11.2022
so
Přijímací řízení - 1. řádný termín JPZ
13. 4. 2023
čt
Přijímací řízení - 2. řádný termín JPZ
14. 4. 2023

Praxe

Obor
termín
den
1., 2., 3. ročník AGP
15. - 19.5.2023
po-pá
3. ročník VSC
15. - 26.5.2023
po-pá
2., 3. ročník VET
15. - 26.5.2023
po-pá
4. ročník VSC
29.8. - 9.9.2022
po-pá
Odborná praxe 4. ročník AGP
17. - 20.4.2023
út-pá
Odborná praxe 4. ročník VET
13.2. - 17.2.2023
po-pá

Porady - jednání pedagogické rady

Běžné (1. středa v měsíci)

Událost/akce
termín
den
1. čtvrtletí
1.9. -  18.11.2022
čt-pá
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
23. listopadu 2022
st
2. čtvrtletí
21.11.2022 - 20.1.2023
po-pá
Klasifikační porada za 1. pololetí
25. ledna 2023
st
3. čtvrtletí
23.1. - 7.4.2023
po-pá
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
12. dubna 2023
st

4. čtvrtletí

Událost/akce
termín
den
Klasifikační porada za 2. pololetí (4. ročník)
26. dubna 2023
st
AGP, VSC (3. ročník)
10.4. - 16.6.2023
po-pá
Klasifikační porada za 2. pololetí
21. června 2023
st
1., 2. r. AGP, VSC; 1. - 3. r. VET
10.4. - 23.6.2023
po-pá
Klasifikační porada za 2. pololetí
28. června 2023
st

Schůzky s rodiči

Událost/akce
termín
den
Informace o 1. klasifikačním období od 16 hodin
23. listopadu 2022
st
Informace o 3. klasifikačním období od 16 hodin
12. dubna 2023
st

Komisionální a maturitní zkoušky

Typ zkoušky
termín
den
Opravné zkoušky a komisionální zkoušky šk. r.  2021/22
25.8. - 29.8.2022
čt-po
Typ zkoušky
termín
den
Maturitní zkouška - Podzim 2022
1.9. - 20.9.2022
čt-út
Písemné zkoušky společné části
1.9. a 2.9.2022
čt-pá
Praktická zkouška AGP, VET a p.p. CJL a ANJ
7.9.2022
st
Ústní zkoušky AGP, VET, VSC
8.9.2022
čt
Maturitní zkouška - Jaro 2023
2.5. - 9.6.2023
út-pá
Písemná práce z CJL
4.4.2023
út
Písemná práce z CJ
5.4.2023
st
Praktická zkouška VSC
17.4.2023
po
Písemné zkoušky společné části
2.5. - 4.5.2023
út-čt
Praktická zkouška AGP
15.5. - 17.5.2023
po-st
Ústní zkoušky profilové části AGP a VSC
18.5. - 24.5.2023
čt-st
Praktická zkouška VET
15.5. - 18.5.2023
po-čt
Ústní zkoušky profilové části VET
19.5. - 25.5.2023
pá-čt

Volno na přípravu na maturitní zkoušku

Obor
termín
den
Obory vzdělání AGP, VSC, VET
5.5. - 12.5.2023
po-pá

Kurzy

Událost/akce
termín
den
Adaptační kurz AGP, VSC a VET
1. - 2.9.2022
čt, pá
Lyžařský kurz 1. termín
13.2. - 18.2.2023
po-so
Lyžařský kurz 2. termín
18.2. - 23.2.2023
so-čt
Vodácký kurz 1. termín
12.6. - 16.6.2023
po-pá
Vodácký kurz 2. termín
19.6. - 23.6.2023
po-pá