Přijímací řízení pro školní rok 2024/25


Pozvánka na informativní schůzku pro rodiče uchazečů přijatých ve 2. kole přijímacího řízení na obor „přírodovědné lyceum“

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na informativní schůzku s rodiči žáků, kteří byli přijati ve druhém kole přijímacího řízení na obor přírodovědné lyceum. Schůzka se uskuteční dne 25. června 2024 od 16:00 do 17:00 hodin v prostorách Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady, příspěvková organizace.

Na této schůzce se dozvíte více informací o organizaci prvních ročníků, včetně následujících témat:

 • Adaptační kurz na začátku září: jak funguje a jeho přínosy pro studenty
 • Domov mládeže: možnosti přihlášení a provoz
 • Školní jídelna: nabídka a způsob stravování
 • Kroužky a volnočasové aktivity: přehled a možnosti zapojení
 • Výběr druhého cizího jazyka

Vaše účast na této schůzce je velmi důležitá, neboť Vám poskytne důležité informace pro úspěšný start Vašich dětí na naší škole.

Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem,

vedení školy.


VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Kliknutím na název oboru se zobrazí výsledky přijímacího řízení:


Pozvánka na informativní schůzku pro rodiče prvních ročníků

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na informativní schůzku prvních ročníků všech oborů, která se uskuteční dne 5. června 2024 od 17:00 do 18:00 hodin v prostorách Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady, příspěvková organizace.

Na této schůzce se dozvíte více informací o organizaci prvních ročníků, včetně následujících témat:

 • Adaptační kurz na začátku září: jak funguje a jeho přínosy pro studenty
 • Domov mládeže: možnosti přihlášení a provoz
 • Školní jídelna: nabídka a způsob stravování
 • Kroužky a volnočasové aktivity: přehled a možnosti zapojení
 • Výběr druhého cizího jazyka (u oborů Přírodovědné lyceum a Právo a veřejná správa)

Vaše účast na této schůzce je velmi důležitá, neboť Vám poskytne důležité informace pro úspěšný start Vašich dětí na naší škole.

Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem,

vedení školy.


VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
NA OBOR PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

Ředitel školy vyhlásil dne 21. 5. 2024 druhé kolo přijímacího řízení pro obor Přírodovědné lyceum. Celkem nabízíme 11 volných míst. Uchazeči mohou podávat přihlášky stejně jako v prvním kole, prostřednictvím DIPSy nebo papírově. Přihlášky přijímáme do pátku 24. 5. 2024 (včetně). Kritéria pro přijetí a další informace naleznete v přiloženém dokumentu.


VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Kliknutím na název oboru se zobrazí výsledky přijímacího řízení:


OBORY STUDIA, KTERÉ NABÍZÍ NAŠE ŠKOLA PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Agrodpodnikání

denní

4

30

JPZ + průměr z vysvědčení

Právo a veřejná správa

denní

4

30

JPZ + průměr z vysvědčení do 1,8

Přírodovědné lyceum
denní
4

30

JPZ + průměr z vysvědčení do 1,8
Veterinářství
denní
4

30

JPZ + průměr z vysvědčení do 1,8

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

Podání přihlášky: od 1. do 20. února 2024

První řádný termín: pátek 12. dubna 2024

Druhý řádný termín: pondělí 15. dubna 2024

První náhradní termín: pondělí 29. dubna 2024

Druhý náhradní termín: úterý 30. dubna 2024

Podrobnosti o přijímacích zkouškách


Každý žák může podat až 3 přihlášky a to jedním ze tří možných způsobů:

 • elektronicky prostřednictvím informačního systému (DIPSY) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
 • v podobě výpisu získaného z DIPSY,
 • na tiskopisu ministerstva školství.

K přihlášce je nutno přiložit:

Další informace a odpovědi na dotazy najdete na stránce www.prihlaskynastredni.cz

Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání. Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné.

O přijetí rozhoduje výsledek jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) a aritmetický průměr známek z vysvědčení v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. V celkovém hodnocení tvoří:

 • 60 %  body z JPZ (0 až 30 bodů z písemného testu z českého jazyka a literatury + 0 až 30 bodů z písemného testu z matematiky)
 • 40 % ( to znamená 0 až 40 bodů) za průměr známek z vysvědčení

Uchazeči budou seřazeni sestupně podle celkového počtu dosažených bodů a budou přijímáni do naplnění třídy. V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky na vysvědčení z profilových předmětů oboru studia (agropodnikání, přírodovědné lyceum a veterinářství: CJL, PŘÍ, MAT, CHE a FYZ; právo a veřejná správa: CJL, DEJ, MAT a ZEM)

Počty přijímaných uchazečů a základní požadavek pro přijetí u jednotlivých oborů:

Agropodnikání: 30 žáků - jednotná přijímací zkouška (JPZ) + průměr z vysvědčení

Přírodovědné lyceum: 30 žáků  - JPZ + průměr z každého vysvědčení do 1,8

Právo a veřejná správa: 30 žáků  - JPZ + průměr z každého vysvědčení do 1,8

Veterinářství: 30 žáků  - JPZ + průměr z každého vysvědčení do 1,8

Image

Důležité termíny

Podání přihlášky:

od 1. 2. do 20. 2. 2024

Zaslání pozvánky uchazeči:

14 dnů před začátkem JPZ

1. řádný termín JPZ:

12. dubna 2024

2. řádný termín JPZ:

15. dubna 2024

1. náhradní termín JPZ:

29. dubna 2024

2. náhradní termín JPZ:

30. dubna 2024

Zveřejnění výsledků:

15. května 2024

Kontakt


Máte dotaz?


Mgr. Radim Keith
ředitel školy
reditel@szes.cz
+420 325 503 180


Kam poslat přihlášku?


Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace
Boučkova 355
290 01 Poděbrady

Ještě nevíš, který obor studovat?

Podívej se na naši nabídku

Vyber si obor