OMLUVA
problémy se stravováním ve školní jídelně


V poslední době se zvětšily problémy se stravováním ve školní jídelně. Dne 14.9.2009 informovala paní ředitelka strávníky následujícím prohlášením:

Personální krize ve školní kuchyni

Obracíme se na vás s omluvou a prosbou o pochopení vzhledem ke komplikované situaci, která nastala náhle ve školní kuchyni z důvodu nemoci a indispozice kuchařek. Vzniklý stav intenzivně řešíme. Dnešní oběd je hromadně všem odhlášen a náhradu zajistí kiosek školy. Zítra bude oběd zajišťovat školní kuchyně, avšak jen pro žáky SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p. o.

Studené večeře pro žáky ubytované na domově mládeže budou zajištěny kioskem s možností ohřátí v kuchyňce na DM.

Děkuji za vaši trpělivost.

Obrátili jsme se na ostatní školní jídelny o pomoc, ale zatím nemáme žádnou pozitivní zprávu. Inzerát také máme, ale zatím bez výsledku. Jako možnost zvažujeme i pronájem školní kuchyně.

O případných změnách vás budeme dále informovat.

S pozdravem

Ing. Milena Kavková
ředitelka školy