Maturitní zkoušky


Maturitní zkoušky se skládají ze společné části a profilové části.

Přečtěte si materiál s informacemi pro maturitu

a také kritéria pro hodnocení profilové části MZ

 
 


 
 

Společná část


Termíny

 

2. - 7. 5. 2024


Podrobný rozpis termínů testů = jednotné zkušební schéma (JZS)

Český jazyk

povinný předmět


 • Didaktický test

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě písemný test. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika + poslech), v profilové části pak ještě písemná zkouška a ústní zkouška.


Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Pokud chceš maturovat ze 3 předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.

Přihlášení k maturitním zkouškám


Jak na toDůležité termíny


Přihlášku musíš odevzdat nejpozději do 1. 12. 2023.

  K maturitní zkoušce se musí žák sám přihlásit.

  Vyplněnou přihlášku žáci odevzdají ve škole a následně po zavedení do systému CERMATu ještě potvrdí správnost podpisem výpisu z přihlášky.

  Pro maturitu z českého jazyka a literatury musí každý žák odevzdat svůj seznam 20 knih, které si vybere ze zveřejněné nabídky (kánonu). K tomu slouží excelovský sešit, který se nachází mezi dokumenty pro žáky. Výběr musí odpovídat stanoveným pravidlům.

  Image

  Profilová část: Maturitní témata

  Agropodnikání

  Předměty maturitní zkoušky pro obor:


  Právo a veřejná správa

  Předměty maturitní zkoušky pro obor:


  Veterinářství

  Předměty maturitní zkoušky pro obor:

  • Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)
  • Cizí jazyk ANJ (písemná práce a ústní zkouška) - jen žáci, kteří si vybrali cizí jazyk i ve společné části
  • Odborné předměty (CHO, ANF, CHI) - praktická zkouška
  • Chov zvířat
  • Nemoci zvířat

  Termíny profilové části


   

  Obor

  Praktické zkoušky

  Ústní zkoušky

  Agropodnikání

  13. 5. až 15. 5. 2024

  16. 5. až 20. 5. 2024

  Právo a veřejná správa

  22. 4. 2024

  21. 5. až 24. 5. 2024

  Veterinářství

  21. 5. až 24. 5. 2024

  27. 5. až 30. 5. 2024

  Všechny obory

  Písemná práce

  Český jazyk a literatura

  4. 4. 2024

  Cizí jazyk

  5. 4. 2024

   

  Není ti něco jasné?

  Kontaktuj učitele a zeptej se

  Zjisti si kontakt