True Water Warriors

(N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE, TRUE WATER WARRIORS in SCHOOLS

Mezinárodní projekt Erasmus+ s názvem (N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE, TRUE WATER WARRIORS in SCHOOLS, který probíhá ve spolupráci s partnerskými školami z Turecka, Rumunska, Řecka, Francie a Španělska, probíhá na naší škole od září 2020. Tématem je voda, seznámení s problematikou a souvislostmi. Náplní kromě pravidelných měsíčních aktivit na každé zúčastněné škole také společné pobyty žáků a učitelů v partnerských školách. Čeká nás společný výjezd do Rumunska, Řecka a Španělska, v závěru budeme hostit všechny týmy na naší škole.
Díky projektu již probíhá plánování zachycení vody ze skleníku a přilehlých budov ve školní zahradě. Vzhledem k současné pandemické situaci zatím všechny aktivity probíhaly online.

 
 

MOBILITA UČITELŮ

Voda je nedílnou součástí našeho života. Jsme si vědomi, že ji musíme chránit. I z toho důvodu je naše škola zapojena do projektu (N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE, TRUE WATER WARRIORS in SCHOOLS

Učitelé Michaela Znamínková a Pavel Znamínko se od 27. listopadu a 3. prosince zúčastnili setkání zástupců učitelů tohoto projektu na ostrově Reunion (Francie).

Cílem této mobility bylo poznat fyzicky celý mezinárodní tým, ujasnit si záměry projektu a seznámit se s vodou na ostrově. V pondělí jsme na tomto krásném ostrově, jehož botanické bohatství bylo patrné na první pohled, zahájili ranní komentovanou prohlídkou veřejných i soukromých zahrad vesničky Entre-Deux. Odpoledne jsme se s týmem učitelů vydali do hostitelského centra, institutu Jean Joly, kde proběhla pracovní schůzka a prohlídka školy. Velmi zajímavé bylo zapojení projektů do výuky, zejména školní zahrada a aquaponie. V úterý jsme se účastnili jednání s Langevin Fisheries Federation, dozvěděli se o kontrole rybolovu chráněných druhů v řekách ostrova Réunion a také o metodách, jak snížit dopad lidské činnosti na envirometální znečištění. Ve středu jsme strávili den v Cilaosu, městě ležícím v srdci ostrova, navštívili jsme horké prameny v této oblasti. Ve čtvrtek jsme si mohli užít návštěvu Muzea soli, zahrady specifických druhů rostlin a zahrady „Café Grillé“., Všechna tato místa nás velmi inspirovala, mohli jsme se seznámit s ekonomickými aktivitami na ostrově a také tradičním hospodařením a využitím vody, což je v životě obyvatel ostrova Réunion zásadní. V pátek se tým pedagogů zúčastnil druhého pracovního setkání učitelů, na jehož závěr proběhlo slavnostní rozloučení s předáním prezenční listiny.

Tato mobilita byla velmi přínosná a motivační. Z hlediska druhové biodiverzity rostlin, možnosti vidět pěstování různých tropických plodin nebo hospodaření s vodou na ostrově i velmi rozšířila naše pedagogické obzory. Vidět ve skutečnosti, jak roste muškátový oříšek, kakao či cukrová třtina se nestává každý den.