True Water Warriors

(N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE, TRUE WATER WARRIORS in SCHOOLS

Mezinárodní projekt Erasmus+ s názvem (N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE, TRUE WATER WARRIORS in SCHOOLS, který probíhá ve spolupráci s partnerskými školami z Turecka, Rumunska, Řecka, Francie a Španělska, probíhá na naší škole od září 2020. Tématem je voda, seznámení s problematikou a souvislostmi. Náplní kromě pravidelných měsíčních aktivit na každé zúčastněné škole také společné pobyty žáků a učitelů v partnerských školách. Čeká nás společný výjezd do Rumunska, Řecka a Španělska, v závěru budeme hostit všechny týmy na naší škole.
Díky projektu již probíhá plánování zachycení vody ze skleníku a přilehlých budov ve školní zahradě. Vzhledem k současné pandemické situaci zatím všechny aktivity probíhaly online.

Výstupy projektu

V rámci celého projektu vznikl E-book o projektu a jeho aktivitách. Zde jsme shromáždili různé obrázky, články, výstupy našeho projektu pohromadě. Tento e-book může sloužit jako inspirace pro ostatní školy.

https://read.bookcreator.com/nKm3Osd3WGh2DUZXbSjEmeHjn8p2/IvaACKVDSIK97mawIfJUsQ

Novinky a hodně informací jsme shromáždili v online publikaci E-noviny o projektu

https://read.bookcreator.com/nKm3Osd3WGh2DUZXbSjEmeHjn8p2/Av_NKbX5QCS3epCKs5gYjg .

V rámci mobility v ČR jsme navštívili podolskou vodárnu. Dále měli žáci naučnou stezku po stanovištích v Praze, kde zjišťovali různé úkoly. Padlet z naučné hry na téma voda po Praze najdete zde.

https://padlet.com/kamilaverfelova/water-tour-in-prague-w8hz9yu6udb0t0m8

Ve všech zemích jsme vysázeli stromy.

https://padlet.com/michaelaznaminkova/trees-for-water-h2o-kxs2095uvi06c1b0

Třídění odpadu:

https://szes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/znaminkova_szes_cz/EdrfPzttiEBJs8Hr5etaA3EBMd2ngkKCjxMiEQCCcrtIFA?e=WXlnry

Návod, jak využívat vodu v zahradě

https://szes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/znaminkova_szes_cz/EWplJ9oSHhhKhoXWXOCwWUcBnrW4s2t2Ph0zp23PmKwQpw?e=GHKhEw

Prováděli jsme zajímavé pokusy s vodou. V hodinách biologie, chemie nebo třeba výživy jsme se zabývali vodou.

https://szes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/znaminkova_szes_cz/Eef7kS4qdi5BsuV7DFtRGN0BGPqW9nCdbuFXZe_U41f2Fw?e=yLgttV

Jedním z výstupů projektu jsou i vrata, na kterých je namalované schéma koloběhu vody v přírodě. Využíváme při různých projektových dnech.

V rámci dne Water warriors jsme tvořili z recyklovaných materiálů. Vybudovali jsme broukoviště, recyklovali oděvy a měli workshop na tříděný odpad.

https://szes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/znaminkova_szes_cz/EfD-HzGUnDVNjyXRauU85toBc7VbUxTbU6txTn-JS72ebA?e=zNIgZ4

Zjišťovali jsme informace o povodních v Poděbradech. Poděbrady se nachází v záplavové oblasti. Voda je potřebná, ale někdy, pokud člověk staví obydlí na pístech, kam nepatří, může i škodit.

https://szes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/znaminkova_szes_cz/EcpbJN9ERJVMoY0MuUH1n1QBBFAUID7SrcXtSaQ2CM_LcQ?e=oN0QN5

Kolik vody spotřebují některá zvířata? Snažili jsme se to zjistit v rámci aktivt projektu. Výsledky našeho výzkumu jsou zde. Můžete si odměřit tato množství.

https://szes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/znaminkova_szes_cz/EVbhqF2COyJAnOlRO3Vn8u0Bh1RzO_dJ2LGBEUN0Eqr3xA?e=41IHSg

V rámci aktivit pro vodu a pro žáky z mateřských a základních škol vznikly i básničky a pohádky. Zde jedna.

https://szes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/znaminkova_szes_cz/EfXKigupRfBBnTstt1TBhpUBuCMgqDy-_oYr58Y_y7Eegg?e=uHyHOU

Vytvořili jsme návrh na to, jak hospodařit s vodou ve škole, zahradě i doma. Jedná se o jednoduchá opatření, která vás mohou inspirovat k vlastní cestě k vodě, ekologii a zároveň k poznání sebe sama.

https://szes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/znaminkova_szes_cz/EZEiBSridONHjtU5sg0tvtwBuVA3BHk4KktvCtr_yZbDbA?e=WT4LgV

Společně jsme shromáždili návody na zkoumání vody z různých hledisek a vytvořili finální verzi projektu. Průvodce výuky o vodě. Jednotlivá cvičení můžete využívat ve výuce.

V angličtině

https://szes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/znaminkova_szes_cz/EfjREEJIJYtJi3u4mt-9H-kBBvqC8e6wgYcj4PQktisBtw?e=S4v5rX

V češtině

https://szes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/znaminkova_szes_cz/EUfYJ6LmRBxJjhr63jZdOB0BsSvdJTkEkhvfJGdAhTk9dQ?e=Nikvg6

Zádržný systém na vodu jsme v rámci projektu navrhli, díky spolupráci s ekocentrem Huslík a sponzorským darem dokázali realizovat. V zahradě zadržujeme vodu ze střechy skleníku v jezírkách. Voda se přečerpává dílky větrnému čerpadlu,  navazuje na ní kapková závlaha k bylinkovému záhonu. Překvapilo nás, jak se obohatil ekosystém zahrady. Instalovali jsme také solární panel na čerpání vody.

Krátké video o jeho přínosu naleznete zde.

https://szes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/znaminkova_szes_cz/ETbrq2fB3T9AsIzeOIBFTGQBAtYpkCIZOQIMDxKygUtDnQ?e=veRzCh

 možná lépe zde

https://youtu.be/3Qa4QUPbKMQ?si=MOZ1oRtYeGrzmywN

popřípadě další videa

ÇORUM MEHMETÇİK ANADOLU LİSESİ(N)EVER (S)TOP SAVING h2o FOR LIFE; TRUE WATER WARRIORS in SCHOOLS - YouTube

Z recyklovaných materiálů jsme vyzdobili jednu učebnu na téma voda. V učebně probíhá skupinová výuka pro různé kroužky nebo slouží jako relaxační místnost pro žáky se speciálními potřebami ve vzdělávání. V učebně je také společná výstava všech partnerských zemí, kterou jsme připravili na mobilitě v ČR.

https://szes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/znaminkova_szes_cz/Ee6RGVekI3ZHvnBLUfUYndIBxV684m6ccaES0F_qsSKxSQ?e=azsXjZ

O vodě jsme se v průběhu projektu dozvěděli hodně informací.  Jsme zodpovědnější, máme lepší vztah k vodě  a k její ochraně. Vnímáme, že voda je všude kolem nás. Ptali jsme se účastníků projektu, zde jsou jejich odpovědi.

https://docs.google.com/forms/d/1N9pRWGPgnPLJJ4tYtyIWh-S0O5zr75GtkZ4g8CL0ToY/edit#responses

 E-twiningový projekt nebyl moc úspěšný, stránky byly hodně často v rekonstrukci. Nicméně jsme uložili alespoň některé výstupy.

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/never-stop-saving-h2o-life-true-water-warriors-schools-0


VZDĚLÁVACÍ CESTY

Rumunsko – Brad

Od 3. do 9.dubna 2022 měly možnost čtyři žákyně naší školy vycestovat do Rumunské školy na mobilitu v rámci projektu Erasmus + Společně s učiteli jsme prožili víkend „plný vody“. Seznámili jsme se s principem čištění odpadních vod i pitné vody. Zjistili jsme, jaký je proces při plnění minerální vody do pet lahví a měli jsme možnost ochutnat vodu s obsahem zlata. Zlato jsme také zkoušeli rýžovat ve zlatonosném potoku. Navštívili jsme ledovcovou jeskyni a solný důl. V rámci mobility jsme se seznámili také s historickými památkami v okolí a měli možnost nahlédnout, jak se hospodařilo s vodou v minulosti. Velmi zajímavý byl i kulturní program v hostitelské škole a v místě ubytování. Téma voda se hodně prolínalo tradičními písněmi i tancem, které naši mobilitu stále doprovázejí.

Turecko

Další koordinační meeting pro učitele proběhl v tureckém městě Čorum. Naši školu reprezentovali Michaela a Pavel Znamínkovi, koordinátoři projektu. V termínu od 27.6. do 1. 7. Tato mobilita byla zaměřena zejména na organizační záležitosti projektu, ale zajímali jsme se o témata vody. Vyslechli jsme přednášku na téma odpady, jak souvisí se spotřebou vody a inspirovali se do výuky. Seznámili jsme se se systémem čištění odpadních vod v oblasti Čorum a také s principem čištění pitné vody a kontrolou její kvality.

Hostitelská škola nás seznámila s posunem v projektu, představila části projektu, kterými se zabývali a také se systémem vzdělávání v Turecku. Diskutovali jsme o dosažení výstupů projektu.

Navštívili jsme také historická místa, kde jsme viděli, jakým způsobem lidé využívali vodu v minulosti a jak se tyto zvyky prolínají do současného života a přístupu k vodě. Tato mobilita byla velice inspirativní a přínosná pro další část projektu.

Španělsko

Na jaře, konkrétně od 12 do 18 března, se uskutečnil projekt ERASMUS+ ve španělské Cartageně. Jely jsme tři studentky a dvě učitelky.

Celá mobilita odstartovala v neděli 12.března v půl třetí ráno, kdy jsme se dopravovaly na Letiště Václava Havla v Praze. Celkový let trval asi tři a půl hodiny, ale protože jsme museli v Amsterdamu čekat šest hodin na let do Alicante, zdála se nám cesta velice zdlouhavá a unavující. Kolem šesté hodiny jsme byly v Cartageně, kde si studenty rozebraly hostitelské rodiny. Já jsem se dostala do rodiny ke studentce Andree, která žije s rodiči a mladším bráchou v domečku kousek od školy. Celá rodina mě přivítala velice srdečně. Od prvního momentu jsem cítila, že mezi ně zapadnu. V neděli jsme s rodinou nic nepodnikali, protože jsem byla unavená, tak mi jen Andrea povyprávěla o programu, který na nás celý týden čeká.

V pondělí jsme prozkoumali školu, kterou jsem měla jen pět minut od nového domova. Nejvíce mě zaujalo, že se v jednom komplexu nachází mateřská, základní a střední školy- jedna podobná našemu gymnáziu a odborné učiliště. Nejdříve jsme si školu prohlédli, následně jsme v aule diskutovali o vodě a španělští studenti a učitelé nás seznámili s historií Cartageny, jejich přístupem k vodě, ba dokonce jsme se dozvěděli zajímavé informace o tradičních slavnostech Cartagenci a Římané a zkusili se naučit Flamenco. Den jsme zakončili pokusy s balónkem a pomerančovou kůrou či s bankovkou a vodou.

Úterý se neslo ve znamení muzeí. Navštívili jsme dvě muzea, kde nás seznámili s historií Cartageny. Zažili jsme také první oběd ve španělské restauraci. Překvapilo mě, že Španělé mají k obědu čtyři chody- dva předkrmy, hlavní chod a dezert. Odpoledne jsme rozdávali propagační materiály a tašky s poselstvím našeho projektu veřejnosti. Lidé nám moc nevěřili, přesto se našlo pár odvážlivců, kteří si tašku nebo letáček s úsměvem vzali.

Ve středu nás přivítal pan starosta na radnici v centru města. S ochotnou paní průvodkyní jsme si prohlédali prostory radnice. Odpoledne jsme strávili u moře. Nejprve jsme chodili po okolí a sbírali odpadky, následně byla možnost si moře vyfotit. Pár odvážlivců se i vykoupalo. Už také víme, proč je voda v moři růžová.

Ve čtvrtek jsme se zúčastnili plavby na člunu- doslova jsme brázdili vlny Středozemního moře. Toto považuji za nejvíce adrenalinový zážitek z celé mobility. Opravdu jsem si to užila. K obědu jsem poprvé ochutnala tradiční španělskou paelu bez mořských plodů.

V pátek jsme si prošli oblast Murcia. Odpoledne jsme ve škole obdrželi certifikáty o úspěšném absolvování pobytu. Následně jsme se pořádně rozloučili na garden party. Loučení bylo nejtěžší, neboť za ten týden mi pár lidí přirostlo k srdci.

Nyní bych chtěla jeden odstavec věnovat zážitkům s mojí hostitelskou rodinkou. Každý den mi připravili opravdu krásný program. První den mě Andrea vzala nakupovat do nákupního centra, kde jsem poznala její kamarády. Následující dny jsem strávila s babičkou, tetou, bratrancem a rodiči mého hostitelského tatínka. Všichni se ke mně chovali krásně. I přes neznalost anglického jazyka, jsme se dorozuměli. Nejvíce mi pobyt usnadnila Andrea, ale i její host maminka INMA. Inma se chovala stejně jako moje maminka. Cítila jsem od ní lásku, kterou dává svým dětem. Byla mi oporou, naučila mě dávat více lásky lidem okolo sebe. Celé rodině bych ráda ještě jednou poděkovala z celého srdce.

Co jen říci na závěr. Celá mobilita se povedla podle mých představ a mám vzpomínky na celý život. Ostatním doporučuji účast na jakémkoliv výjezdu do zahraničí, protože poznáte nové kamarády a procvičíte si cizí jazyk.

Kréta

Tato krátkodobá výměna skupin žáků se uskutečnila v Agios Nikolaos na Krétě v termínu 2. -8.10.2022. Projektu se zúčastnilo celkem 19 žáků a 10 učitelů ze Španělska (6 žáků a 2 učitelé), Rumunska (3 žáci a 2 učitelé), Francie (čtyři žáci a dva učitelé), Turecka (3 žáci a 2 učitelé) a z České republiky Tereza Pospíšilová, Anna Baštová a Amálie Uhrová za doprovodu Michaely Znamínkové a Kamily Verfelové.

První den jsme se účastnili konference s odborníky specializovanými na oblast vodního hospodářství (Local Environmental Centre), kteří nám osvětlili skutečné rozměry problému a navrhli způsoby, jak šetřit vodní zdroje. Studenti měli možnost klást otázky a diskutovat s nimi. Řečtí žáci promítli animované video, které ukazuje extravagantní využívání vody v našem každodenním životě a naznačuje, že je třeba přijmout radikální opatření, abychom neohrozili zdroje vody. Viděli jsme také představení Klidonas – tradičního zvyku o vodě. Studenti prezentovali vlastní výtvarnou tvorbu související s vodou.

V parku studenti společně sázeli keře. A měli možnost seznámit se s problematikou ochrany vod ve městě. Prezentaci projektu „ inteligentní závlahový systém pro hospodaření a úsporu vody pro závlahu zajistila místní organizace.

Další den proběhla Exkurze k Aposelemi (místní přehrada). Studenti měli možnost dozvědět se od odborníků pracujících na přehradě o nedostatku vody v této oblasti. Navštívili jsme Lasshity plato s větrnými mlýny na zavlažování.

Třetí den jsme navštívili solnou pláň v obci Elounda a poté měli studenti možnost pozorovat velmi starý úsporný vodní systém na ostrově Spinaloga. V historickém muzeu ve městě Neapolis žáci viděli historický vývoj ostrova a využití a úspory vody v minulosti.

Čtvrtý den jsme se seznámili s pěstováním olivovníků a suchu odolných rostlin v Knossosu. V rámci této akce měli žáci možnost prohlédnout si nejstarší zásobníky dešťové vody na ostrově. Pátý den jsme navštívili biologickou čističku vod v Agios Nikolaos. Poté se studenti všech škol seznámili s místní tradicí o vodě (starověká řecká mytologie, náboženství, místní tradice, písně - mantinady). Nakonec už proběhlo předání certifikátů a rozlučková párty s tancem jednotlivých partnerských zemí.

Ostrov Kréta je hodně závislý na turistickém ruchu, zásoba vody hodně závisí na dešťové vodě, která v posledních letech velmi ubývá. Na tomto ostrově jsme si opravdu uvědomili, že zásoby vody nejsou nekonečné.

Tereza Pospíšilová, 4.D 

Poděbrady: voda pro udržitelný svět

Poslední krátkodobá výměna skupin žáků se uskutečnila v Poděbradech (C6). Setkání trvalo 5 dní, od pondělí (24. dubna 2023) do pátku (28. dubna 2023), přičemž cestovní dny byly neděle (23. března 2023) a sobota (29. března 2023).

Mobility se zúčastnilo celkem 16 žáků a 10 učitelů z partnerských škol: čtyři žáci a dva učitelé z ostrova Réunion (Francie); tři žáci a dva učitelé z Rumunska; tři žáci a dva učitelé z Turecka; tři žáci a dva učitelé ze Španělska, tři studenti a dva učitelé z Řecka. Účastníky jsme hostili v rodinách našich žáků a také na domově mládeže.

Účastníkům setkání na zemědělské škole v Poděbradech jsme zprostředkovali poznání síly vody v hydroelektrárně, zkoumali jsme biodiverzitu ve vodě a okolí. Na školní zahradě naši žáci předvedli systém jezírek, který zachycuje dešťovou vodu a slouží k zalévání plodin. Společně se zahraničními studenty připravili 14 stanovišť k oslavám dne Země na téma Voda, které navštívilo 180 žáků druhého stupně z poděbradských a okolních škol. Měli jsme možnost seznámit se s vlastnostmi vody, jejichž výzkum je zatím v plenkách. Ve spolupráci s Dianou Siswartonovou jsme nahlédli pod pokličku nechemického čištění a regenerace vody.

Připravili jsme i veřejně přístupný koncert pro vodu ve vstupní hale školy, která má nádhernou akustiku. Pro vodu a o vodě jsme zpívali s Lenkou Počtovou, průvodkyní říší hudby, 4 velké gongy rozezněl Petr Kohl, průvodce krajinou. O vodě jsme hodně diskutovali a ochutnávali ji.

Voda je pro náš život velmi důležitá. Těla rostlin i živočichů jsou složena průměrně ze 75% vody. Pokud se zaměříme na molekuly, ty vodní tvoří 99%. Je proto třeba, abychom udržovali vodu v čistotě, jak tu vnější, tak tu naši vnitřní.

Moc děkujeme vodě a možnosti být součástí tak velkého projektu Erasmus +. Přinesl nová přátelství a ukázal, že dokážeme navzájem komunikovat, budovat a tvořit.

Za SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p.o. Ing. Michaela Znamínková

MOBILITA UČITELŮ

Voda je nedílnou součástí našeho života. Jsme si vědomi, že ji musíme chránit. I z toho důvodu je naše škola zapojena do projektu (N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE, TRUE WATER WARRIORS in SCHOOLS

Učitelé Michaela Znamínková a Pavel Znamínko se od 27. listopadu a 3. prosince zúčastnili setkání zástupců učitelů tohoto projektu na ostrově Reunion (Francie).

Cílem této mobility bylo poznat fyzicky celý mezinárodní tým, ujasnit si záměry projektu a seznámit se s vodou na ostrově. V pondělí jsme na tomto krásném ostrově, jehož botanické bohatství bylo patrné na první pohled, zahájili ranní komentovanou prohlídkou veřejných i soukromých zahrad vesničky Entre-Deux. Odpoledne jsme se s týmem učitelů vydali do hostitelského centra, institutu Jean Joly, kde proběhla pracovní schůzka a prohlídka školy. Velmi zajímavé bylo zapojení projektů do výuky, zejména školní zahrada a aquaponie. V úterý jsme se účastnili jednání s Langevin Fisheries Federation, dozvěděli se o kontrole rybolovu chráněných druhů v řekách ostrova Réunion a také o metodách, jak snížit dopad lidské činnosti na envirometální znečištění. Ve středu jsme strávili den v Cilaosu, městě ležícím v srdci ostrova, navštívili jsme horké prameny v této oblasti. Ve čtvrtek jsme si mohli užít návštěvu Muzea soli, zahrady specifických druhů rostlin a zahrady „Café Grillé“., Všechna tato místa nás velmi inspirovala, mohli jsme se seznámit s ekonomickými aktivitami na ostrově a také tradičním hospodařením a využitím vody, což je v životě obyvatel ostrova Réunion zásadní. V pátek se tým pedagogů zúčastnil druhého pracovního setkání učitelů, na jehož závěr proběhlo slavnostní rozloučení s předáním prezenční listiny.

Tato mobilita byla velmi přínosná a motivační. Z hlediska druhové biodiverzity rostlin, možnosti vidět pěstování různých tropických plodin nebo hospodaření s vodou na ostrově i velmi rozšířila naše pedagogické obzory. Vidět ve skutečnosti, jak roste muškátový oříšek, kakao či cukrová třtina se nestává každý den.