Agroekology

AGROEKOLOGY – projekt Erasmus 2019-1-FR01-KA229-062120_2

Projekt č. 2019-1-FR01-KA229-061 s názvem „Agro ekologie“ se týká studentů t oboru Agropodnikání, kteří se budou v rámci projektu seznamovat s  principy agroekologie. Chystají se být hostiteli  hostiteli skupiny studentů z francouzské střední školy v La Fontaniea v příštím školním roce svým kolegům ve Francii návštěvu oplatí. Studenti budou během návštěv diskutovat o problematice ekologického zemědělství.
Společně vytvoří články o ekologickém zemědělství a principech agroekologie.na platformě e-twinning a některé se pokusí vytvořit v praxi na školní ekologické zahradě.

Studenti zapojení do jednotlivých projektů budou mít příležitost komunikovat se svými vrstevníky z Francie, poznají život v jiných zemích, uplatní své nápady, svou kreativitu, zdokonalí si komunikační a prezentační schopnosti, procvičí si angličtinu v praxi a získají spoustu nenahraditelných zkušeností.

 

AGROEKOLOGIE

Agroekologie je nauka o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím, přičemž do organismů zahrnujeme i člověka a prostředím míníme zemědělskou krajinu. Je to koncept přístupu k zemědělství, produkci potravin, který se neomezuje pouze na technickou stránku produkce potravin, ale zahrnuje také společenské a environmentální aspekty a péči o krajinu. Pro agroekologický přístup je velmi významná role spotřebitelů, jako aktérů utváření celého potravinového systému směrem k udržitelnosti.

Agroekologie stojí na třech pilířích, jedná se o takzvanou triádu propojující zemědělskou praxi, sociální stránku a výzkum. Samotná praxe není zas tak nová. Přestože se u nás pojem agroekologie používá jen zřídka, s jeho principy a postupy se řada zemědělců ztotožňuje. Jedná se například o šlechtění odrůd rezistentních vůči suchu, bezorebné zemědělství, komunitou podporované zemědělství či veřejné stravování založené na propojování lokálních producentů s jídelnami ve školách či nemocnicích.

Se zemědělskou školou v La Fontanie ve Francii ( EPLEFPA-FONTAINES) spolupracujeme již delší dobu. Společné návštěvy nás vždy inspirují, a proto jsme se rozhodli společně s německou školou spolupracovat v projektu Erasmus na téma Agroekologie.
Žádost byla schválena v roce 2019 a o rok prodloužena. Výzva v tomto období byla spíše sociální než odborná. Provázelo nás období „kovidové“, ve kterém německý partner odstoupil. Vytvořili jsme společnou platformu na e-twinning +. Studenti si založili své medailonky, přibývaly článečky na jednotlivá témata agroekologie a nastoupil zákaz cestování.
To nám ale nezabránilo v projektu pokračovat. Zabývali jsme se zejména tématy půdopokryvných plodin a meziplodin, využívání bylinných výluhů a odvarů na ošetřování rostlin, prevencí a bio-ochranou chorob a škůdců rostlin a mnoho dalších témat.
Na školní ekologické zahradě jsme všechna témata vyzkoušeli. Díky spolufinancování dalších projektů a sponzorského daru Ing. Karla Zemana jsme ve spolupráci se ekocentrem Huslík vybudovali záchytná jezírka na zadržování vody ze střechy učebny a ze skleníku. Voda bude sloužit k zalévání plodin a bude čerpána čerpadlem na větrný pohon. Založili jsme záhon bylinek. Díky projektu jsme mohli nakoupit drobné nářadí, které v zahradě využijeme. Například secí jednotky na dvojí využití, drobné přístroje na základní diagnostiku ukazatelů v půdě. Také různé varianty ekologických postřiků.
V rámci projektových dnů v červnu a červenci jsme s tématem agroekologie seznámili další kolegya žáky. Ve Francii je předmět agroekologie běžně začleňován do výuky na zemědělských školách a je součástí konvenčního zemědělství.
Jakmile to doba dovolila, plánovali jsme společnou výměnu studentů. Vycestovali jsme v červnu 2022 s 30ti žáky oboru agropodnikání na týden do Francie. Naši žáci bydleli na internátu a měli možnost seznámit se s chodem dvou částí školy. Na exkurzích v okolí si prohlídli komunitní zahradnictví, seznámili se různými typy farem pro chov skotu Charolais  včetně muzea, s chovem ovcí, drůbeže a školním zemědělským podnikem. Velmi zajímavý je například projekt chovu kuřat a perliček v sadu. Společně jsme hráli hru agrochalenge, diskutovali o problémech a výzvách současného zemědělství. Přínosem projektu byla i cesta. V pohoří Vogézy jsme se setkali s původním místním plemenem Vosigenne (vogézský skot), ve vesničce Charolais a okolí jsme se seznámili s historií chovu ovcí a skotu plemene Charolais a v oblasti Montbéliard jsme se potkávali se stády skotu plemene Montbelier.

Vzhledem k válečné situaci na Ukrajině nakonec 40 plánovaných žáků z Francie do naší školy nedorazilo. Naše přátelství však přetrvává a budeme hledat další možnosti jak společně na této cestě pokračovat.