Přijímací řízení na obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM ukončeno 25. 2. 2021

Ing. Karel Psota Aktuality

Vzhledem k velmi malému počtu přihlášek bylo ukončeno přijímací řízení na obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM. V souladu s předem poskytnutými informacemi si uchazeči o tento obor studia mohou přihlášku přesunout na jiný obor na naší škole, nebo si ji vzít zpět a uplatnit ji na jiné škole. Upozorňujeme však na to, že toto je nutno provést nejpozději do 1.března 2021, kdy končí termín pro podávání přihlášek.

Tato situace nás velice mrzí a omlouváme se všem za vzniklé komplikace.