Traktor STEYR

Nová technika pro žáky

Ing. Karel Psota Aktuality

V rámci dotačního programu „21. Centra odborné přípravy“ pro Střední zemědělskou školu a Střední odbornou školu Poděbrady p. o. bylo pořízeno: Traktor STEYR 40 55s Kompakt s úpravou pro výuku autoškoly. Žáci se budou učit řídit a ovládat moderní traktor, který patří ke špičkovým traktorům. Nesené rozmetadlo průmyslových hnojiv RM1 – 070, které bude využíváno na praxi zapojené k traktoru …

Těšíme se na nové žáky

Ing. Karel Psota Aktuality

Noví žáci zahájí školní rok 1. září 2020 na společném adaptačním kurzu. Při různých aktivitách poznáte lépe své nové spolužáky i třídní učitele. Prohlédnete si školu, seznámíte se se svými učebnami, uvidíte jídelnu, tělocvičnu, hřiště i zahradu. Seznámíme vás se všemi důležitými školními předpisy. Třídy a třídní učitelé: 1.A – agropodnikání, těší se na vás třídní učitel Bc. Jiří Tůma …

Maturity v plném proudu

Ing. Karel Psota Aktuality

Nedílnou součástí maturitní zkoušky na naší odborné škole je praktická maturitní zkouška. Pro každý obor je speciální a potvrzuje odbornost našich maturantů. Ing. Michaela Znamínková