Těšíme se na nové žáky

Ing. Karel Psota Aktuality

Noví žáci zahájí školní rok 1. září 2020 na společném adaptačním kurzu.

Při různých aktivitách poznáte lépe své nové spolužáky i třídní učitele. Prohlédnete si školu, seznámíte se se svými učebnami, uvidíte jídelnu, tělocvičnu, hřiště i zahradu. Seznámíme vás se všemi důležitými školními předpisy.

Třídy a třídní učitelé:

1.A – agropodnikání, těší se na vás třídní učitel Bc. Jiří Tůma

1.C – právo a veřejná správa, těší se na vás třídní učitelka Ing. Marie Nezbedová

1.D – veterinářství, těší se na vás třídní učitelka MVDr. Eva Řeháková