Projekty

Projekty naší školy

Naše škola je už řadu let zapojena do mnoha národních i mezinárodních projektů.  Ty nejnovější vám zde budeme postupně představovat

Program umožňuje podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, který byl způsoben nemožností realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Škola je zapojená do projektu 1Planet4All –Empowering youth, living EU values, tackling climate change podpořeného z prostředků Evropské unie a jejího programu DEAR (Development Education and Awareness Raising). Projekt realizuje organizace Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty.

Mezinárodní projekt Erasmus+, který probíhá ve spolupráci s partnerskými školami z Turecka, Rumunska, Řecka, Francie a Španělska. V roce 2021 projekt započal kick-off mítinkem na ostrově Réunion (Francie), a v dubnu 2022 vyjeli první žáci do Rumunska.

  • CLIMATE ACTION

Mezinárodní projekt Erasmus+, který probíhá ve spolupráci s partnerskými školami z Itálie, Makedonie, Německa, Norska a Turecka. V roce 2019 skupina našich žáků navštívila turecký Izmir a v říjnu 2021 naše škola hostila ostatní země. V březnu 2022 čtyři studentky s učitelkami uskutečnily cestu do norského Drammenu.

  • EDUCATIONAL GARDEN OF EDEN; EXPLORING INNOVATION METHODOLOGIES IN SCHOOLS

Mezinárodní projekt Erasmus+, který probíhá ve spolupráci s partnerskými školami z Islandu, Španělska a Turecka. V roce 2019 jsme navštívili islandskou školu. Partnerské školy z Turecka a Islandu jsme u nás hostili v únoru 2022. A v březnu pak naši žáci jeli do Turecka.