ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22 – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Ing. Karel Psota Aktuality

Školní rok začíná ve středu 1.9.2021. Žáci prvního ročníku se budou shromažďovat ve dvoře školy (vstup je vraty z ulice Dr. Kryšpína), odkud budou postupně odesíláni do své třídy ve škole. Žáci vyšších ročníků půjdou ihned po příchodu do tříd podle rozvrhu. Ve třídách budou všichni žáci nejprve otestováni, případně se prokáží dokladem o prodělání nemoci Covid19 či o očkování. Testování …

Podpora života hmyzu a vody v krajině

Ing. Karel Psota Aktuality

Třída 2. A je zapojena do projektu Active Citizens s názvem Podpora života hmyzu a vody v krajině. Hlavním cílem tohoto projektu je ukázat lidem, že každý si na své zahradě nebo u svého domu může vybudovat oázu, která bude využívat dešťovou vodu, vysázet keře, stromy, květinové a medonosné zahrady, kde se vytvoří ideální podmínky pro život lezoucího a létajícího hmyzu. …

Rozeslali jsme pozvánky k přijímacím zkouškám

Ing. Karel Psota Aktuality

Dne 15.4.2021 jsme odeslali pozvánku k přijímací zkoušce na adresu zákonných zástupců všech žáků, kteří si podali přihlášku ke studiu na naší škole. Upozorňuji, že pozvánku jsme poslali doporučeně (v souladu s platným nařízením) prostřednictvím České pošty a je nutné ji převzít osobně.