Maturity v plném proudu

Ing. Karel Psota Aktuality


Nedílnou součástí maturitní zkoušky na naší odborné škole je praktická maturitní zkouška. Pro každý obor je speciální a potvrzuje odbornost našich maturantů.

Ing. Michaela Znamínková