Maturitní zkoušky


Maturitní zkoušky se skládají ze společné části a profilové části.

Přečtěte si materiál s informacemi pro maturitu v roce 2022

a také kritéria pro hodnocení profilové části MZ

 
 

Podzim 2022


Od 13. června 2022 jsou v kanceláři školy připraveny předvyplněné přihlášky k podzimnímu termínu maturit. Každý, kdo chce maturovat v podzimním termínu, si je musí převzít a potvrdit (případně upravit) a odevzdat nejpozději do 27. června 2022. Žáci, kteří budou konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, musejí odevzdat také seznam své četby.

 
 

Společná část


Termíny

 

2. - 4. 5. 2022


didaktické testy

Klikni pro podrobný rozpis

Český jazyk

povinný předmět


 • Didaktický test

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě písemný test. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika + poslech), v profilové části pak ještě písemná zkouška a ústní zkouška.


Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Pokud chceš maturovat ze 3 předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.

Přihlášení k maturitním zkouškám


Jak na toDůležité termíny


Přihlášku musíš odevzdat nejpozději do 1. 12. 2021.

  K maturitní zkoušce se musí žák sám přihlásit. Přihlášky pro termín JARO 2022 budou k dispozici, až CERMAT zpřístupní pro tento termín nový projekt a přihlášky vygeneruje. O tom vás budeme informovat na tomto místě.

  Vyplněnou přihlášku žáci odevzdají ve škole a následně po zavedení do systému CERMATu ještě potvrdí správnost podpisem výpisu z přihlášky.

  Pro maturitu z českého jazyka a literatury musí každý žák odevzdat svůj seznam 20 knih, které si vybere ze zveřejněné nabídky (kánonu). K tomu slouží excelovský sešit, který se nachází mezi dokumenty pro žáky. Výběr musí odpovídat stanoveným pravidlům.

  Image

  Profilová část: Maturitní témata

  Agropodnikání

  Předměty maturitní zkoušky pro obor:


  Právo a veřejná správa

  Předměty maturitní zkoušky pro obor:


  Veterinářství

  Předměty maturitní zkoušky pro obor:

  • Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)
  • Cizí jazyk ANJ (písemná práce a ústní zkouška) - jen žáci, kteří si vybrali cizí jazyk i ve společné části
  • Odborné předměty (CHO, ANF, CHI) - praktická zkouška
  • Chov zvířat
  • Nemoci zvířat

  Termíny profilové části


   

  Obor

  Praktické zkoušky

  Ústní zkoušky

  Agropodnikání

  16. 5. až 18. 5. 2022

  19. 5. až 24. 5. 2022

  Právo a veřejná správa

  25. 4. 2022

  16. 5. až 18. 5. 2022

  Veterinářství

  19. 5. až 23. 5. 2022

  24. 5. až 27. 5. 2022
   

  Není ti něco jasné?

  Kontaktuj učitele a zeptej se

  Zjisti si kontakt