Právo a veřejná správa

Image

Žáci během studia získají přehled o administrativní práci v úřadech nejrůznějšího typu i o právním uspořádání společnosti a veřejného života. Během studia projdou řadou reálných životních situací v institucích a při praxi, která je zařazena ve druhém až čtvrtém ročníku. Seznamují se s prací v moderní kanceláři, která je vybavena vším, co k současné kanceláři neodmyslitelně patří.

Absolvent získá ucelené ekonomické a právní znalosti v oblasti činnosti státní správy a místní samosprávy. Tyto základy jsou doplněny o znalosti psaní na stroji, dvou cizích jazyků, obsluhy počítače a zpracování ekonomických agend na počítači.


Přihláška ke studiu

Přihlášku vytiskni oboustranně

Informace o přijímacím řízení

Učební plán

KÓD OBORU
68-43-M/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Právo a veřejná správa

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
4 roky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
30

Proč studovat tento obor


Psaní deseti prsty

Naučíš se psát všemi deseti prsty a můžeš se připravit na státní zkoušku v psaní na klávesnici

Úřední korespondence

Naučíš se sestavit obchodní, úřední dopis, e-mail, smlouvu či jiné písemnosti.

Znalost právního řádu

Naučíš se orientovat v zákonech současného právního řádu

Ekonomika, účetnictví, daně...

Naučíš se základy účetnictví a ekonomiky pro potřeby státní i soukromé firmy.

 

Kde se uplatníš?


Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven zajišťovat jako referent samosprávy nebo státní správy odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Samozřejmostí je i možnost dalšího studia na vysoké či vyšší odborné škole.
 

Chceš se o tomhle oboru dozvědět víc?


Přijď se podívat na den otevřených dveří!


Klikni pro termíny