Václav Černý se v zemědělství vyzná

Ing. Karel Psota Aktuality

Dne 7. a 8. dubna 2022 se ve VOŠ a SZeŠ v Táboře konala Celostátní soutěž žáků oboru agropodnikání, které se zúčastnilo 17 zemědělských škol. Naši školu reprezentoval Václav Černý, student 4. ročníku.

Soutěž je náročná, prověří praktické dovednosti i teoretické znalosti ze zemědělství, které studenti získávají během čtyřletého studia. Praktická část obsahovala jízdu zručnosti s traktorem, poznávání osiv, hnojiv, chorob a škůdců, plevelů, plemen hospodářských zvířat, odhad živé hmotnosti hospodářských zvířat, poznávání strojů, mechanizačních prostředků a strojních součástek a výpočty v oblasti rostlinné i živočišné výroby a ekonomiky.

Teoretická část obsahovala písemný test z pěstování a ochrany rostlin, chovu zvířat a veterinářství, mechanizace a ekonomiky.

Václav byl v soutěži velmi úspěšný. V praktické i teoretické části se umístil na 2. místě a celkově obsadil také 2. místo. K vítězství mu chybělo 7 bodů.

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme!

Jan Krebs