Polní praxe 3.A

Ing. Karel Psota Aktuality

Během října se studenti prakticky seznamovali s podzimními polními pracemi, s orbou, hnojením, předseťovou přípravou a setím. Praxe byla o to zajímavější, že jsme mohli použít novou techniku (rozmetadlo statkových hnojiv – Fliegl ADS 80 a secí stroj s přípravou půdy – secí kombinace Amazone KE 3001 Super + AD3000 Super).

Během praxe studenti natočili krátké video, které přibližuje práci s novou technikou.

Ing. Jan Krebs