Pokyn ředitelky školy č. 5

Ing. Karel Psota Aktuality

Od 5. 10. do 18. 10. 2020 přechází naše škola na distanční formu vzdělávání podle upraveného rozvrhu, kerý je k dispozici v informačním systému Bakaláři. Tento pokyn vychází z  Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze , které omezuje s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. provoz středních škol na území Středočeského kraje.

Distanční vzdělávání bude probíhat převážně prostřednictvím Microsoft Teams a IS Bakaláři (informace o výuce).

Omezení provozu škol se nevztahuje na praktické vyučování, které bude tedy pokračovat za osobní přítomnosti žáků. Pro ně bude v provozu i domov mládeže a školní jídelna.

Ing. Milena Kavková

ředitelka SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p. o.