Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Všechny informace o přijímacím řízení budeme zveřejňovat na této stránce.

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

První řádný termín: čtvrtek 13. dubna 2023

Druhý řádný termín: pátek 14. dubna 2023

První náhradní termín: středa 10. května 2023

Druhý náhradní termín: čtvrtek 11. května 2023

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Agrodpodnikání

denní

4

Maturitní zkouška

30

jednotné testy

Právo a veřejná správa

denní

4

Maturitní zkouška

30

jednotné testy

Přírodovědné lyceum
denní
4

Maturitní zkouška

30

jednotné testy
Veterinářství
denní
4

Maturitní zkouška

30

jednotné testy

Podrobnosti o přijímacích zkouškách


Na rozdíl od minulého přijímacího řízení budou letos opět všichni uchazeči konat jednotné přijímací testy, které připravuje a hodnotí společnost CERMAT.

Kritéria pro přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání
 • Uchazeč, který se hlásí na obor agropodnikání nebo veterinářství musí mít na přihlášce (nebo přiloženém dokladu) potvrzení od lékaře, že jeho zdravotní stav nebrání studiu (a především vykonávání praxí) daného oboru, jak je stanoveno nařízením vlády č.211/2010 Sb.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy a podle výsledků  jednotných testů.  Pro celkové hodnocení žáků určila ředitelka naší školy poměr: 40% průměr známek z vysvědčení a 60% výsledky testů.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Průměr bude převeden na body v rozsahu 0 až 40. Nula bodů odpovídá průměru známek 4,00 (horší průměr by nutně znamenal pětky na vysvědčení), 40 bodů získá žák s průměrem známek 1,00.
 • K tomuto hodnocení budou přidány body za jednotné testy (maximum je 30 bodů za český jazyk a 30 bodů za matematiku).
 • Uchazeči budou v každém oboru seřazeni sestupně podle součtu získaných bodů a podle takto vzniklého pořadí budou přijímáni až do naplnění povoleného počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí:
  • u oboru veřejnosprávní činnost: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis
  • u oborů agropodnikání, veterinářství a přírodovědné lyceum: český jazyk a literatura - přírodopis - matematika - chemie - fyzika
Image

Důležité termíny

Podání přihlášky:

do 1. března 2023

Zaslání pozvánky uchazeči:

do 29. března 2023

1. řádný termín JPZ:

13. dubna 2023

2. řádný termín JPZ:

14. dubna 2023

Výsledky JPZ:

28. dubna 2023

1. náhradní termín JPZ:

10. května 2023

2. náhradní termín JPZ:

11. května 2023

Výsledky JPZ (náhradní termín):


Kontakt


Máte dotaz?


Ing. Milena Kavková
ředitelka školy
kavkova@szes.cz
+420 325 503 180


Kam poslat přihlášku?


Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace
Boučkova 355
290 01 Poděbrady

Ještě nevíš, který obor studovat?

Podívej se na naši nabídku

Vyber si obor