Adaptační kurz 2024

Důležité informace

Podrobné informace pro budoucí studenty prvních ročníků, které se týkají adaptačního kurzu naleznete na tomto odkazu.

V den zahájení adaptačního kurzu (tedy 2. 9. 2024) je nutné odevzdat třídnímu učiteli podepsané potvrzení o bezinfekčnosti žáka, které naleznete zde.

Zároveň je v den zahájení adaptačního kurzu (tedy 2. 9. 2024) nutné odevzdat třídnímu učiteli podepsaný souhlas zákonného zástupce s účastí svého dítěte na aktivitě lezení na vnitřní lezecké stěně v DDM