Těšíme se na nové žáky

Ing. Karel Psota Aktuality

Noví žáci zahájí školní rok 1. září 2020 na společném adaptačním kurzu. Při různých aktivitách poznáte lépe své nové spolužáky i třídní učitele. Prohlédnete si školu, seznámíte se se svými učebnami, uvidíte jídelnu, tělocvičnu, hřiště i zahradu. Seznámíme vás se všemi důležitými školními předpisy. Třídy a třídní učitelé: 1.A – agropodnikání, těší se na vás třídní učitel Bc. Jiří Tůma …

Maturity v plném proudu

Ing. Karel Psota Aktuality

Nedílnou součástí maturitní zkoušky na naší odborné škole je praktická maturitní zkouška. Pro každý obor je speciální a potvrzuje odbornost našich maturantů. Ing. Michaela Znamínková