Zahraniční projekty Erasmus+

Ing. Karel Psota Aktuality

Po uvolnění protiepidemických opatření se může zase cestovat a i my můžeme pokračovat v zahraniční spolupráci s našimi partnerskými školami. V rámci projektu Erasmus+ Educational Garden of Eden; Exploring Innovation Methodologies in Schools financovaného Evropskou unií, který na naší škole probíhá od roku 2019, jsme už dříve navštívili islandskou školu a letos v únoru jsme hostili studenty a učitele z Islandu a Turecka. Týden nabitý poznáváním naší školy, města a české kultury si užili nejen zahraniční přátelé, ale i studenti naší školy, kteří se aktivně zapojovali do rolí nadšených průvodců a procvičovali svoji angličtinu.
V březnu pak několik studentů navštívilo školu v centrálním Turecku ve městě Corum. Seznámili se se školou, způsobem výuky, zhlédli hudební a taneční vystoupení žáků, účastnili se výtvarných dílen, hráli divadlo, navštívili centrum pro postižené děti a podnikli výlet do historických měst Amasya a Chattušaš.
Aktivity projektu probíhají i nadále v rámci výuky na naší škole a v květnu zavítáme ještě do Španělska.

Ing. Kamila Verfelová