ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22 – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Ing. Karel Psota Aktuality

Školní rok začíná ve středu 1.9.2021. Žáci prvního ročníku se budou shromažďovat ve dvoře školy (vstup je vraty z ulice Dr. Kryšpína), odkud budou postupně odesíláni do své třídy ve škole. Žáci vyšších ročníků půjdou ihned po příchodu do tříd podle rozvrhu.

Ve třídách budou všichni žáci nejprve otestováni, případně se prokáží dokladem o prodělání nemoci Covid19 či o očkování. Testování by mělo proběhnout před první vyučovací hodinou, proto je nutné přijít s předstihem. Žáci, kteří se ubytují už 31. srpna na domově mládeže, budou otestováni ihned po příjezdu. Bližší informace jsou v podrobných organizačních pokynech paní ředitelky.

VŠEM PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU.