Rozhoduj o Evropě

Ing. Karel Psota Aktuality

Mezi dny 26. až 29. ledna jsem se zúčastnil akce Rozhoduj o Evropě v Brně. Dění se skládalo z diskuzí s odborníky jak na světovou, tak regionální politiku. Hlavní částí programu bylo jednání o nařízení, kterým se stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků). Projekt mi přinesl větší povědomí o politice na úrovni EU a jejích institucí, také mi pomohl zlepšil si vyjadřování mezi více lidmi. Děkuji za možnost se zúčastnit.

Jáchym Jirman 2.A