Pozvánka na informativní schůzku pro rodiče prvních ročníků

Ing. Karel Psota Aktuality

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na informativní schůzku prvních ročníků všech oborů, která se uskuteční dne 5. června 2024 od 17:00 do 18:00 hodin v prostorách Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady, příspěvková organizace.

Na této schůzce se dozvíte více informací o organizaci prvních ročníků, včetně následujících témat:

  • Adaptační kurz na začátku září: jak funguje a jeho přínosy pro studenty
  • Domov mládeže: možnosti přihlášení a provoz
  • Školní jídelna: nabídka a způsob stravování
  • Kroužky a volnočasové aktivity: přehled a možnosti zapojení
  • Výběr druhého cizího jazyka (u oborů Přírodovědné lyceum a Právo a veřejná správa)

Vaše účast na této schůzce je velmi důležitá, neboť Vám poskytne důležité informace pro úspěšný start Vašich dětí na naší škole.

Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem,

vedení školy