Dožínky v Lysé nad Labem 2023

Ing. Karel Psota Aktuality

V sobotu 7.10. reprezentovali vybraní žáci druhého ročníku oboru agroponikaní naši školu na dožínkových slavnostech v Lysé nad Labem. V průvodu nesli věnec, který předali Mgr. Janě Skopalíkové, radní pro oblast životního prostředí a ekologie Středočeského kraje. Tím byla slavnost zahájena. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci a Ing. Mileně Benešové za přípravu akce.

Ing. Michaela Znamínková