Občanské sdružení - zemědělská škola

SZeŠ a SOŠ Poděbrady
STUDIJNÍ OBOR AGROPODNIKÁNÍ
(JKOV 42-22-6/00, KKOV 41-41-M
čtyřletý studijní obor pro absolventy ZŠ zakončený maturitní zkouškou)

Studijní obor umožňuje získat žákům všestranné vzdělání, je určen pro žáky z venkova i z města, kteří mají rádi zvířata, rostliny a přírodu. Studijní obor je moderně koncipován, umožňuje zaměření studia podle zájmu žáka ve čtyřech variantách volitelných bloků, které si žák volí po absolvování prvního ročníku.

PROVOZ A EKONOMIKA ZEMĚDĚLSTVÍ

     Určeno pro zájemce o zemědělský provoz a zemědělskou ekonomiku. Žáci kromě zemědělských dovedností a znalostí získají ucelený přehled o vedení účetnictví firmy, podniku, získají dobré znalosti a dovednosti v obsluze počítače a řidičský průkaz pro řízení traktoru a případně osobního automobilu a nákladního automobilu a motocyklu. V bloku výběrových předmětů jsou zařazeny předměty: Chov zvířat II, Pěstování rostlin II, Krmivářství, Ochrana rostlin, Stroje a zařízení. Praxe probíhá převážně v zemědělském provozu na vybraných podnicích.

AGROINFORMATIKA
     Žáci, kteří si vyberou toto zaměření, mají možnost získat rozšířené znalosti v oboru informatika, internet a výpočetní technika. Škola je velmi dobře vybavena osobními počítači (3 učebny) má neomezené připojení na internet. Pro žáky s přírodovědným zaměřením získají základy zemědělských odborných předmětů a velmi dobrou orientaci v informačních technologiích. V bloku výběrových předmětů jsou zařazeny předměty: Grafika na PC, Internet a prezentace, Základy programování, Operační systémy a sítě.

AGROTURISTIKA
     Obsah studia je rozšířen o výuku druhého cizího jazyka, výuku předmětů souvisejících s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb v jednoduchém rozsahu na venkově. Absolventi získají též vědomosti a dovednosti v poskytování a rozšiřování služeb na venkově a v základech zemědělské činnosti. V bloku výběrových předmětů jsou zařazeny předměty: Praxe v agroturistice, Ubytovací služby, Stravovací služby, Agroturistika, Regionální turistika.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ oboru Agropodnikání
 • v oblasti zemědělství jako farmáři, podnikatelé a řídící pracovníci
 • v zemědělských službách a zpracovatelském průmyslu
 • v soukromém podnikání zemědělského i nezemědělského charakteru
 • v oblasti obchodu a služeb, zpracování a prezentace dat
 • v zaměstnání ekonomického zaměření
 • možnost studia na vysoké škole
 •    

  NAHORUnahoruPoslední aktualizace: 9. září 2004nahoru NAHORU
  UPOZORNĚNÍ:  Pravděpodobně pracujete s prohlížečem Netscape nižší verze. Lituji, že tento prohlížeč může zobrazit tyto stránky méně kvalitně. Některé testy nemusí fungovat správně. Chcete-li optimální výsledek, pořiďte si prohlížeč MS Explorer verze 5.0 (nebo vyšší) nebo Netscape 6.0 a vyšší. Děkuji za pochopení.(Jiří Husa 2000 - 2002, husa@szes.cz)