Na tomto místě budou postupně zveřejňovány

AKTUÁLNÍ INFORMACE

o přijímacím řízení na Střední zemědělskou školu a Střední odbornou školu Poděbrady, p.o. pro školní rok 2018/2019INFORMACE O ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO TŘÍD

Nově přijatí žáci budou rozděleni do tříd, které jsou označeny:

1.A pro obor AGROPODNIKÁNÍ
1.C pro obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
1.D pro obor VETERINÁŘSTVÍ


VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 21.5.2018 vyhlásila ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ.

Počet volných míst: 5
Podávání přihlášek: do 31.5.2018
Kritéria přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Uchazeči budou seřazeni vzestupně podle vypočítaného průměru a podle takto vzniklého pořadí bude přijato prvních pět.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí: český jazyk a literatura - přírodopis- matematika chemie - fyzika

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 21.5.2018 vyhlásila ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 43-41-M/01 VETERINÁŘSTVÍ.

Počet volných míst: 2
Podávání přihlášek: do 31.5.2018
Kritéria přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Uchazeči budou seřazeni vzestupně podle vypočítaného průměru a podle takto vzniklého pořadí bude přijato prvních pět.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí: český jazyk a literatura - přírodopis- matematika chemie - fyzika

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 4.5.2018 vyhlásila ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST.

Počet volných míst: 10
Podávání přihlášek: do 25.5.2018 - prodlouženo do 15.6.2018
Kritéria přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Uchazeči budou seřazeni vzestupně podle vypočítaného průměru a podle takto vzniklého pořadí bude přijato prvních deset.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Dne 30.4.2018 vydá ředitelka školy oficiální rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáků do prvního ročníku. Přijatým žákům se rozhodnutí neposílá, proto by bylo vhodné, aby si jej zákonný zástupce žáka vyzvedl osobně ve škole v pondělí 30.4.2018 v době od 14:00 do 16:30 hodin, případně v dalších pracovních dnech v úředních hodinách.
Podle platných právních norem zatím předběžně zveřejňujeme evidenční čísla přihlášek všech úspěšných uchazečů, společně s bodovým ohodnocením nejlepšího a nejhoršího přijatého uchazeče. :
Přijatí na obor agropodnikání
Přijatí na obor veřejnosprávní činnost
Přijatí na obor veterinářství


Zrušení přijímacího řízení na obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

Dne 26.2.2018 bylo zrušeno přijímací řízení na obor přírodovědné lyceum z důvodu velmi malého počtu doručených přihlášek. Všem uchazečům, kteří si již podali přihlášku na tento obor, bude toto rozhodnutí oznámeno telefonicky včas tak, aby mohli podat svou přihlášku na jiný obor či jinou školu v zákonném termínu.

Nové přihlášky na tento obor již nepřijímáme.Důležité termíny pro přijímání na naši školu:

 • 1.3.2018 - poslední den pro podání přihlášky na střední školu. Do tohoto data musí být přihláška odevzdána (nebo doručena) do obou škol, které jsou na ní uvedeny.
  Přihlášku je možno vytisknout (ve formátu pdf pro ruční vyplnění) nebo stáhnout (ve formátu xlsx pro vyplnění na počítači a následné vytištění) ze stránky ministerstva školství z adresy:

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Při vyplňování přihlášky vám pomůže vzor na adrese:
https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene dokumenty/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ/Jednotná zkouška 2017/Tiskopisy přihlášek/Prihlaska_SS_2016_MSMT_denni-forma_ukazkova.pdf


Průběh přijímacího řízení:

 • Na základě rozhodnutí ředitelky školy se v prvním kole přijímacího řízení nekoná školní přijímací zkouška (tzn. že se konají jenom povinné státní testy z matematiky a českého jazyka) na žádný z oborů naší školy, proto v přihlášce pole "Termín školní přijímací zkoušky" ponechte prázdné, nebo jej proškrtněte.
 • K vykonání testů obdrží každý žák pozvánku.
   

Kritéria pro přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání
 • Uchazeč, který se hlásí na obor agropodnikání nebo veterinářství musí mít na přihlášce (nebo přiloženém dokladu) potvrzení od lékaře, že jeho zdravotní stav nebrání studiu (a především vykonávání praxí) daného oboru, jak je stanoveno nařízením vlády č.211/2010 Sb.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy a podle výsledků  celostátně povinných jednotných testů. Pro celkové hodnocení žáků určila ředitelka naší školy poměr: 40% průměr známek z vysvědčení a 60% výsledky testů.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Průměr bude převeden na body v rozsahu 0 až 40. Nula bodů odpovídá průměru známek 4,00 (horší průměr by nutně znamenal pětky na vysvědčení), 40 bodů získá žák s průměrem známek 1,00.
 • K tomuto hodnocení budou přidány přepočtené body z vypracovaných testů (maximum je 30 bodů z matematiky a 30 bodů z českého jazyka a literatury).
 • Uchazeči budou v každém oboru seřazeni sestupně podle získaných bodů a podle takto vzniklého pořadí budou přijímáni až do naplnění povoleného počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí:
  • u oboru veřejnosprávní činnost: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis
  • u oborů agropodnikání, veterinářství a přírodovědné lyceum: český jazyk a literatura - přírodopis - matematika - chemie - fyzika

BURZY ŠKOL A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Naše škola se bude prezentovat na přehlídkách středních škol:

 • v Kolíně (16. a 17.10.2017)
 • v Nymburku (19.10.2017)
 • v Mladé Boleslavi (9.11.2017)
 • v Pardubicích (10. a 11.11.2017)

Dny otevřených dveří se v naší škole konají:

 • 21.10.2017 - sobota od 9:00 do 12:00 hodin
 • 22.11.2017 - středa od 14:00 do 17:00 hodin
 • 6.12.2017 - středa od 14:00 do 17:00 hodin
 • 10.1.2018 - středa od 14:00 do 17:00 hodin
 • 13.1.2018 - sobota od 9:00 do 12:00 hodin
 • po dohodě případně i v jiné dnyPOČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

Pro každý z dále uvedených oborů můžeme otevřít 1 třídu.OBORY, NA KTERÉ SE MŮŽETE HLÁSIT

Agropodnikání - kód oboru KKOV: 41-41-M/01
Přírodovědné lyceum - kód oboru KKOV: 78-42-M/05
Veřejnosprávní činnost - kód oboru KKOV: 68-43-M/01
Veterinářství - kód oboru KKOV: 43-41-M/01

 U všech oborů se jedná pouze o denní formu studia.

Naposledy změněno: Pondělí, 29. duben 2019, 15:30


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady