Žákovský parlament je nezávislý školní orgán. Je tvořen pouze žáky Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady, p.o. Je sdružením žáků, jejichž společným cílem je všestranná podpora vzdělávací, výchovné a zájmové činnosti. Žákovský parlament formou návrhů, doporučení, připomínek a podnětů spolurozhoduje o otázkách, týkajících se zájmů a práv žáků. Ve své činnosti spolupracuje s vedením školy. Podporuje spolupráci a vzájemné porozumění mezi žáky. Každá třída volí dva zástupce parlamentu. Zástupci třídy do žákovského parlamentu jsou voleni prostou většinou hlasů při tajné volbě na období jednoho školního roku.

Facebookovou stránku žákovského parlamentu najdete na:
https://www.facebook.com/%C5%BD%C3%A1kovsk%C3%BD-parlament-SZe%C5%A0-a-SO%C5%A0-Pod%C4%9Bbrady-1386556498259620/

Naposledy změněno: Čtvrtek, 15. listopad 2018, 10:36


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady