Na tomto místě budou postupně zveřejňovány

AKTUÁLNÍ INFORMACE

o přijímacím řízení na Střední zemědělskou školu a Střední odbornou školu Poděbrady, p.o. pro školní rok 2017/2018


INFORMACE O ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO TŘÍD

Nově přijatí žáci budou rozděleni do tříd, které jsou označeny:

1.A pro obor AGROPODNIKÁNÍ
1.C pro obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
1.D pro obor VETERINÁŘSTVÍ


VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 16.5.2017 vyhlásila ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST.

Počet volných míst: 5
Podávání přihlášek: do 26.5.2017
Kritéria přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Uchazeči budou seřazeni vzestupně podle vypočítaného průměru a podle takto vzniklého pořadí bude přijato prvních pět.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis

INFORMACE Z CENTRA CERMAT
Pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).
Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.
V případě, že se uchazeči nepůjde přihlásit přesto, že zadává správné přihlašovací údaje, znamená to, že má pravděpodobně chybně zadán některý údaj v IS CERTIS. Uchazeči se v takovém případě objeví hláška, že se má pro ověření správnosti údajů obrátit na příslušnou střední školu. Uchazečům, kteří byli přihlášeni v rámci některé skupiny uzpůsobení podmínek ZP_B, ZP_BR nebo SP, nebudou prostřednictvím tohoto webového portálu testová zadání poskytnuta, neboť se jedná o specificky upravená zadání. Vyřizování jejich požadavků na poskytnutí zadání proto necháváme na školách.
Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

https://vpz.cermat.cz/testy/

Tento odkaz samozřejmě můžete sdílet na Vašich webových stránkách, případně lze sdílet odkaz na www.cermat.cz, kde jsou informace k webovému portálu uvedeny také.

Děkuji za spolupráci a přeji vše dobré.
Jiří Zíka
ředitel CZVV


OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Dnes, 2.5.2017, vydala ředitelka školy oficiální rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáků do prvního ročníku. Přijatým žákům se rozhodnutí neposílá, proto by bylo vhodné, aby si jej zákonný zástupce žáka vyzvedl osobně ve škole v úterý 2.5.2017 v době od 15:00 do 17:00 hodin, případně v dalších pracovních dnech v úředních hodinách.
Podle platných právních norem zveřejňujeme jen evidenční čísla přihlášek úspěšných uchazečů, společně s bodovým ohodnocením nejlepšího a nejhoršího přijatého uchazeče. Platné výsledky podle vydaných rozhodnutí najdete na odkazech:
Přijatí na obor agropodnikání
Přijatí na obor veřejnosprávní činnost
Přijatí na obor veterinářstvíZrušení přijímacího řízení na obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

Dne 23.2.2017 bylo zrušeno přijímací řízení na obor přírodovědné lyceum z důvodu velmi malého počtu doručených přihlášek. Uchazečům, kteří si již podali přihlášku na tento obor, bylo toto rozhodnutí oznámeno včas tak, aby mohli podat svou přihlášku na jiný obor či jinou školu v zákonném termínu.

Nové přihlášky na tento obor již nepřijímáme.


Důležité termíny pro přijímání na naši školu:

 • 1.3.2017 - poslední den pro podání přihlášky na střední školu. Do tohoto data musí být přihláška odevzdána (nebo doručena) do obou škol, které jsou na ní uvedeny.
  Přihlášku je možno vytisknout ze stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání z adresy:

http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

 • Mnoho dalších užitečných informací je na adrese
  http://www.cermat.cz/organizace-jednotne-prijimaci-zkousky-1404035401.html

 • 12.4.2017 - první termín psaní společných zkušebních testů z matematiky a českého jazyka a literatury (ve škole uvedené v přihláškách na prvním místě).
 • 19.4.2017 - druhý termín psaní společných zkušebních testů z matematiky a českého jazyka a literatury (ve škole uvedené v přihláškách na druhém místě).
 • 28.4.2017 - první den, kdy je možné vyhlášení výsledků přijímacího řízení a vydání rozhodnutí.

Průběh přijímacího řízení:

 • Na základě rozhodnutí ředitelky školy se v prvním kole přijímacího řízení nekoná školní přijímací zkouška na žádný z oborů naší školy, proto v přihlášce pole "Termín školní přijímací zkoušky" ponechte prázdné.
 • K vykonání testů obdrží každý žák pozvánku.
   

Kritéria pro přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání
 • Uchazeč, který se hlásí na obor agropodnikání nebo veterinářství musí mít na přihlášce (nebo přiloženém dokladu) potvrzení od lékaře, že jeho zdravotní stav nebrání studiu (a především vykonávání praxí) daného oboru, jak je stanoveno nařízením vlády č.211/2010 Sb.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy a podle výsledků  celostátně povinných jednotných testů. Pro celkové hodnocení žáků určila ředitelka naší školy poměr: 40% průměr známek z vysvědčení a 60% výsledky testů.
 • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Průměr bude převeden na body v rozsahu 0 až 400. Nula bodů odpovídá průměru známek 4,00 (horší průměr by nutně znamenal pětky na vysvědčení), 400 bodů získá žák s průměrem známek 1,00.
 • K tomuto hodnocení budou přidány přepočtené body z vypracovaných testů (maximum je 300 bodů z matematiky a 300 bodů z českého jazyka a literatury).
 • Uchazeči budou v každém oboru seřazeni sestupně podle získaných bodů a podle takto vzniklého pořadí budou přijímáni až do naplnění povoleného počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí:
  • u oboru veřejnosprávní činnost: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis
  • u oborů agropodnikání, veterinářství a přírodovědné lyceum: český jazyk a literatura - přírodopis - matematika - chemie - fyzika

BURZY ŠKOL A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Naše škola se bude prezentovat na přehlídkách středních škol:

 • v Kolíně (10. a 11.10.2016)
 • v Mladé Boleslavi (11.10.2016)
 • v Nymburku (18.10.2016)
 • v Pardubicích (4. a 5.11.2016)

Dny otevřených dveří se v naší škole konají:

 • 23.11.2016 - středa od 14:00 do 17:00 hodin
 • 26.11.2016 - sobota od 9:00 do 12:00 hodin
 • 7.12.2016 - středa od 14:00 do 17:00 hodin
 • 11.1.2017 - středa od 14:00 do 17:00 hodin
 • 14.1.2017 - sobota od 9:00 do 12:00 hodin
 • po dohodě případně i v jiné dnyPOČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

Pro každý z dále uvedených oborů můžeme otevřít 1 třídu, t.j. přijmout maximálně po 32 žácích.OBORY, NA KTERÉ SE MŮŽETE HLÁSIT

Agropodnikání - kód oboru KKOV: 41-41-M/01
Přírodovědné lyceum - kód oboru KKOV: 78-42-M/05
Veřejnosprávní činnost - kód oboru KKOV: 68-43-M/01
Veterinářství - kód oboru KKOV: 43-41-M/01

 U všech oborů se jedná pouze o denní formu studia.

Naposledy změněno: Pondělí, 22. květen 2017, 11:09


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady