Na tomto místě budou postupně zveřejňovány

AKTUÁLNÍ INFORMACE

o přijímacím řízení na Střední zemědělskou školu a Střední odbornou školu Poděbrady, p.o. pro školní rok 2015/2016


 INFORMACE K SEZNAMOVACÍMU KURZU

Na stránkách školy jsme umístili nové podrobnější informace o seznamovacím kurzu.


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
K dnešnímu dni (22.4.2015) byla vydána ředitelkou školy rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nových žáků na naši školu pro školní rok 2015/2016. V souladu s platnými předpisy a dříve zveřejněnými informacemi budou platné výsledky uveřejněny ve škole a zde na školní webové stránce. Přijatým žákům rozhodnutí posíláno poštou nebude, mohou si jej převzít ve škole, nepřijatí jej obdrží v poštovní zásilce.


Seznamy uchazečů:Přírodovědné lyceum se ve šk. roce 2014/15 neotevře

Dne 20.4.2015 vydala ředitelka školy rozhodnutí o ukončení přijímacího řízení pro obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM (78-42-M/05). Tento obor se ve školním roce 2015/16 neotvírá pro velmi malý počet zájemců. Uchazeči, kteří se na tento obor hlásili, mohou jednat s paní ředitelkou o přijetí na obory AGROPODNIKÁNÍ či VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST


Důležité termíny pro přijímání na naši školu:

 • 15.3.2015 - poslední den pro podání přihlášky na střední školu. Do tohoto data musí být přihláška odevzdána (nebo doručena) do obou škol, které jsou na ní uvedeny.
  Přihlášku je možno vytisknout ze stránky MŠMT ČR z adresy: www.msmt.cz/uploads/VKav_200/aplication_form_2014/Prihlaska_SS_2014_denni_a.xlsx
 • 15.4.2015 - psaní společných zkušebních testů z matematiky a českého jazyka a literatury.
 • 22.4.2015 - první den, kdy je možné vyhlášení výsledků přijímacího řízení a vydání rozhodnutí.


Průběh přijímacího řízení:

 • Na základě rozhodnutí ředitelky školy se v prvním kole přijímacího řízení nekoná přijímací zkouška na žádný z oborů naší školy.
 • Naše škola se zapojila do ověřování centrálně zadávaných jednotných testů, proto 15.4.2015 se musejí všichni uchazeči dostavit k těmto testům (konají je ve škole, kterou si napíší na přihlášce na první místo v pořadí). Pokud se žák ze závažných důvodů nemůže testů zúčastnit, musí se do 3 dnů omluvit a pokud je mu omluva uznána, dostaví se k testům v náhradním termínu (14.5.2015). Tyto testy nejsou přijímací zkouškou ve smyslu § 60 odst. 2 školského zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., proto v přihlášce do pole "Termín přijímací zkoušky" napište: "NEKONÁ SE".
 • K vykonání testů obdrží každý žák pozvánku - v termínu od 1.4.2015 (z té školy, ve které bude testy konat)
 • Od 6.2.2015 budou žákům volně k dispozici ilustrační testy pro přípravu - testy najdete na:
  www.cermat.cz/ilustracni-testy-ctyrlete-obory-vzdelavani-1404035119.html
 • Další užitečné informace najdete například na:
  www.msmt.cz/uploads/VKav_200/FAQ_prijimaci_181214/otazky_a_odpovedi_prijimaci_2015.doc

 

Kritéria pro přijetí:

 • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání
 • Uchazeč, který se hlásí na obor agropodnikání nebo veterinářství musí mít na přihlášce (nebo přiloženém dokladu) potvrzení od lékaře, že jeho zdravotní stav nebrání studiu (a především vykonávání praxí) daného oboru, jak je stanoveno nařízením vlády č.211/2010 Sb.
 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy a podle výsledků jednotných testů. Pro celkové hodnocení žáků zvolila naše škola poměr: 90% průměr známek z vysvědčení a 10% výsledky testů.
 • Ze všech známek z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Průměr bude převeden na body v rozsahu 0 až 900. Nula bodů odpovídá průměru známek 4,00 (horší průměr by nutně znamenal pětky na vysvědčení), 900 bodů získá žák s průměrem známek 1,00.
 • K tomuto hodnocení budou přičteny body z vypracovaných testů (maximum je 50 bodů z matematiky a 50 bodů z českého jazyka a literatury).
 • Uchazeči budou v každém oboru seřazeni sestupně podle získaných bodů a podle takto vzniklého pořadí budou přijímáni až do naplnění povoleného počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí:
  • u oboru veřejnosprávní činnost: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis
  • u oborů agropodnikání, veterinářství a přírodovědné lyceum: český jazyk a literatura - přírodopis - matematika - chemie - fyzika


BURZY ŠKOL A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Naše škola se bude prezentovat na přehlídkách středních škol:

 • v Kolíně (13. a 14.10.2014)
 • v Mladé Boleslavi (16.10.2014)
 • v Nymburku (21.10.2014)
 • v Pardubicích (7. a 8.11.2014)

Dny otevřených dveří se v naší škole konají:

 • 19.11.2014 - středa od 14:00 do 17:00 hodin
 • 22.11.2014 - sobota od 9:00 do 12:00 hodin
 • 3.12.2014 - středa od 14:00 do 17:00 hodin
 • 14.1.2015 - středa od 14:00 do 17:00 hodin
 • 17.1.2015 - sobota od 9:00 do 12:00 hodin
 • po dohodě případně i v jiné dnyPOČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

Pro každý z dále uvedených oborů můžeme otevřít 1 třídu, t.j. přijmout po 30 žácích, v případě velkého zájmu o veřejnosprávní činnost mohou být v tomto oboru třídy dvě.OBORY, NA KTERÉ SE MŮŽETE HLÁSIT

Agropodnikání - kód oboru KKOV: 41-41-M/01
Přírodovědné lyceum - kód oboru KKOV: 78-42-M/05
Veřejnosprávní činnost - kód oboru KKOV: 68-43-M/01
Veterinářství - kód oboru KKOV: 43-41-M/01

 U všech oborů se jedná pouze o denní formu studia.

Naposledy změněno: Středa, 10. červen 2015, 10:25


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady