Na tomto místě budou postupně zveřejňovány

AKTUÁLNÍ INFORMACE

o přijímacím řízení na SOŠ, Poděbrady, Boučkova 355 pro školní rok 2010/2011


 

TŘETÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení pro následující obory vzdělání:

 • 41-41-M//01 agropodnikání
 • 78-42-M/006 přírodovědné lyceum
 • 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost

Termín pro odevzdání přihlášky:

 • do 15. 6. 2010
 • přihlášku podává uchazeč přímo na naši školu


Přijímací zkoušky:

 • Na základě rozhodnutí ředitelky školy se ve druhém kole přijímacího řízení přijímací zkouška nekoná.


Kritéria pro přijetí:

 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy.
 • Ze všech známek z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Pro každý obor bude sestaveno pořadí uchazečů podle rostoucího průměru.
 • Podle takto vzniklého pořadí budou uchazeči přijímáni až do naplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení pro daný obor vzdělání.
 • V případě shodného průměru u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí:
  • u oborů agropodnikání a přírodovědné lyceum : český jazyk a literatura - přírodopis - matematika - chemie - fyzika
  • u oboru veřejnosprávní činnost: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení:

 • obor vzdělání 41-41-M//01 agropodnikání: 4 uchazeči
 • obor vzdělání 78-42-M/006 přírodovědné lyceum: 17 uchazečů
 • obor vzdělání 68 - 43 - M/01 veřejnosprávní činnost: 10 uchazečů


Informace pro vyplňování přihlášky:

 • Do pole "Termín přijímací zkoušky" napište: "NEKONÁ SE".
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžadujeme pro žádný z našich oborů vzdělávání.


DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ukončeno

 

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro následující obory vzdělání:

 • 41-41-M//01 agropodnikání
 • 78-42-M/006 přírodovědné lyceum
 • 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost

Termín pro odevzdání přihlášky:

 • do 31. 5. 2010
 • přihlášku podává uchazeč přímo na naši školu


Přijímací zkoušky:

 • Na základě rozhodnutí ředitelky školy se ve druhém kole přijímacího řízení přijímací zkouška nekoná.


Kritéria pro přijetí:

 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy.
 • Ze všech známek z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Pro každý obor bude sestaveno pořadí uchazečů podle rostoucího průměru.
 • Podle takto vzniklého pořadí budou uchazeči přijímáni až do naplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení pro daný obor vzdělání.
 • V případě shodného průměru u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí:
  • u oborů agropodnikání a přírodovědné lyceum : český jazyk a literatura - přírodopis - matematika - chemie - fyzika
  • u oboru veřejnosprávní činnost: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení:

 • obor vzdělání 41-41-M//01 agropodnikání: 4 uchazeči
 • obor vzdělání 78-42-M/006 přírodovědné lyceum: 19 uchazečů
 • obor vzdělání 68 - 43 - M/01 veřejnosprávní činnost: 11 uchazečů


Informace pro vyplňování přihlášky:

 • Do pole "Termín přijímací zkoušky" napište: "NEKONÁ SE".
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžadujeme pro žádný z našich oborů vzdělávání.UPOZORNĚNÍ PRO 1. KOLO


Níže uvedené informace o výsledcích přijímacího řízení jsou zatím pouze předběžné a mají jen informovat uchazeče o počtu přihlášených a jejich pořadí. V žádném případě je nelze považovat za oficiální rozhodnutí o přijetí / nepřijetí žáka. Oficiální rozhodnutí může škola vydat podle platných právních norem až 22. 4. 2010. Proto zatím neposílejte žádná odvolání, protože odvolat se můžete až proti doručenému rozhodnutí. V žádném případě se odvolání nebude vyřizovat podle data, kdy došlo do školy.  K podání odvolání je nutné jen dodržet nejvýše třídenní lhůtu od obdržení rozhodnutí.


PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Úvodní informace

Od loňského roku je možné podávání tří rovnocenných přihlášek v prvním kole přijímacího řízení, což v praxi znamená, že v oběhu je téměř třikrát víc přihlášek, než je přihlášených. I my jsme dostali, ve srovnání s předchozími lety, více než dvojnásobný počet přihlášek. Pro některé z vás to ovšem znamená, že se se svým prospěchem nezařadíte mezi nejlepších 30 uchazečů, kterým můžeme poslat rozhodnutí, že byli přijati. !NEZOUFEJTE! Mezi přijatými budou ti nejlepší, kteří však budou nejspíš přijati i na jiné školy, a k nám nenastoupí. Tím uvolní místo dalším, třeba právě vám. Možná nám to závazně sdělí dřív, než rozešleme rozhodnutí a vy je nahradíte. A pokud ne a máte opravdu zájem u nás studovat, odvolejte se, přihlaste se do dalšího kola, nepodléhejte panice. Na středních školách je volných míst víc, než je žáků s přiměřenými studijními předpoklady.

Podle platných právních norem může ředitel školy vydat platné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka až od 22. 4. 2010. Někteří ředitelé vydávají (podle našich informací) rozhodnutí dříve, čímž sice porušují platné předpisy, ale zároveň pro svou školu získávají výhodu při získávání zápisových lístků (závazku žáka, že na danou školu opravdu nastoupí). Proto upozorňuji, že i když žák odevzdá zápisový lístek, může jej (jedenkrát) vzít zpět a dát na jinou školu. My budeme předpisy respektovat a rozhodnutí budeme rozesílat až 22. dubna.

Hodnocení uchazečů

V souladu s předchozím rozhodnutím ředitelky školy se v prvním kole přijímacího řízení do všech oborů studia nekonala přijímací zkouška. Podle zveřejněných kritérii pro přijetí bylo stanoveno pořadí uchazečů pro každý obor studia. Od zřizovatele máme povoleno naplnit pro každý obor jednu třídu, to znamená přijmout nejvýše 30 žáků. Pokud najdete své přidělené registrační číslo v seznamu v zeleném poli, budete přijati. Pokud nejste pod zeleným polem daleko, máte ještě velkou naději na přijetí. Sledujte tyto informace nadále, možná se zelené pole časem posune až k vám, nebo sice od nás dostanete rozhodnutí, že jste nebyli přijati, ale uspějete při odvolání.
Tabulka s pořadím uchazečů se vám otevře kliknutím na název oboru vzdělání:

AGROPODNIKÁNÍ
PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Termín pro odevzdání přihlášky:

 • 15.3.2010
 • přihlášku podává uchazeč přímo na naši školu


Přijímací zkoušky:

 • Na základě rozhodnutí ředitelky školy se v prvním kole přijímacího řízení nekoná přijímací zkouška.


Kritéria pro přijetí:

 • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy.
 • Ze všech známek z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
 • Pro každý obor bude sestaveno pořadí uchazečů podle rostoucího průměru.
 • Podle takto vzniklého pořadí budou uchazeči přijímáni až do naplnění povoleného počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání.
 • V případě shodného průměru u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí:
  • u oboru veřejnosprávní činnost: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis
  • u oborů agropodnikání a přírodovědné lyceum : český jazyk a literatura - přírodopis - matematika - chemie - fyzika


Informace pro vyplňování přihlášky:

 • Do pole "Termín přijímací zkoušky" napište: "NEKONÁ SE".


BURZY ŠKOL A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Naše škola se bude prezentovat na přehlídkách středních škol:

 • Kolín (12. a 13. 10. 2009)
 • Nymburk (22. 10. 2009)
 • Mladá Boleslav (5. 11. 2009)
 • Pardubice (6. a 7. 11. 2009)

Dny otevřených dveří se v naší škole konají:

 • 18.11.2009 - středa od 14:00 do 17:00 hodin
 • 28.11.2009 - sobota od 9:00 do 12:00 hodin
 • 9.12.2009 - středa od 14:00 do 17:00 hodin
 • 13.1.2010 - středa od 14:00 do 17:00 hodin
 • 16.1.2010 - sobota od 9:00 do 12:00 hodin
 • po dohodě případně i v jiné dny

POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

Pro každý ze tří dále uvedených oborů máme od zřizovatele (Středočeský kraj) povoleno otevřít 1 třídu, t.j. přijmout maximálně 3 krát 30 žáků.OBORY, NA KTERÉ SE MŮŽETE HLÁSIT

 • Agropodnikání - kód oboru KKOV: 41-41-M/01
 • Přírodovědné lyceum - kód oboru KKOV: 78-42-M/006
 • Veřejnosprávní činnost - kód oboru KKOV: 68-43-M/01

Naposledy změněno: Středa, 2. červen 2010, 11:40


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady