Praxe do škol
autor Karel Psota - Středa, 16. březen 2016, 14:25

 

Pro každého, kdo pracuje se živými organismy, je zásadní otázka, jak jim zajistit správnou výživu. Pokud zemědělec vypěstuje kvalitní plodiny, nakrmí dobře svá zvířata a pokud zajistí i ostatní faktory produkce, může očekávat odpovídající produkty. Tak to učíme žáky na naší škole.
Doplněním, zpestřením a rozšířením výuky předmětu výživa a zpracování zemědělských produktů bylo praktické cvičení pod vedením Ing. Dušana Kořínka, Ph.D. a Ing. Milana Masopusta z firmy SCHAUMANN ČR. Žáci třetího ročníku oboru agropodnikání kontrolovali krmnou dávku pro dojnice na školním statku, diskutovali o jednotlivých složkách a jejich vlivu na užitkovost. Kontakt žáků s odborníky přímo z praxe rozšiřuje jejich  odborné kompetence a  zemědělský přehled. Na základě příznivých ohlasů žáků i lektorů plánujeme pokračování praktických cvičení a jejich rozšíření i pro ostatní ročníky.

Ing. MIchaela Znamínková

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady