Jak třídíme odpad na naší škole
autor Karel Psota - Čtvrtek, 11. únor 2016, 09:08

 
papír 
Třída 4.B v rámci předmětu odpady prozkoumala správnost vytřídění odpadu ve školních koších. Přebrali jsme odpad nashromážděný v šatně za 3 dny. Jednalo se o koše s plastem, papírem a směsným odpadem. Jako největší problém se ukázalo vyhazování plastových lahví bez předchozího vylití a sešlápnutí. Z více než 9 kg plastového odpadu zbylo po vylití a správném sešlápnutí 1,5 kg plastů.  U papíru z 1 kg bylo jen 0,5 kg odpadu, který tam skutečně patří.  Směsného odpadu jsme měli 4 kg. Ten byl tvořenz 35% plasty, z 15% hliníkem, 5% tvořilo sklo a pouze 45% směsný odpad, který tam správně patřil. Třídění na naší škole by se mělo zlepšit, odpadkových košů tu máme dost.
Za 4.B Barbora Hamerníková

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady