Seminář "Český parlament a parlamentarismus"
autor Karel Psota - Úterý, 15. prosinec 2015, 12:02

 

Ve středu 25. listopadu 2015 tři studenti ze 4. C oboru Veřejnosprávní činnost navštívili Informační středisko Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde se zúčastnili velmi zajímavého celodenního semináře na téma Český parlament a parlamentarismus. Byl určen pro vybrané studenty středních a vyšších odborných škol, kteří se zajímají o společenské a politické dění a mají zájem podrobně se seznámit s činností českého Parlamentu. V první části semináře studenti zhlédli film „Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna“. Ve druhé části následovala přednáška na téma Parlament v českém ústavním systému s následnou diskusí o parlamentarismu, bikameralismu a parlamentní kontrole vlády. Ve třetí části studenti diskutovali na téma legislativní proces v České republice. Také nechybělo téma volební a stranicko-politický systém v České republice, který bylo velice poutavé. Diskutovalo se hlavně o problémech stranicko-politického systému. Čtvrtá část se věnovala tématu zastupitelské demokracie a veřejné správy, což pro naše studenty bylo opakování k maturitě. Na konci semináře studenti měli možnost navštívit galerii jednacího sálu Poslanecké sněmovny. Jednotlivé přednášky byly zajištěny předními odborníky z vysokých škol a Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Účastníci semináře obdrželi osvědčení o úspěšném absolvování. Tento seminář přispěl k prohloubení znalostí našich studentů oboru Veřejnosprávní činnost.
Další fotografie naleznete na
http://ucamartina.rajce.idnes.cz/25._11._2015_Seminar_Cesky_parlament_a_parlamentarismus/
Andrea Popková, 4. C

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady