SPONZORSKÝ BĚH PRO GAMBII
autor Karel Psota - Středa, 4. listopad 2015, 10:06

 

Jsou na světě místa, ke kterým se můžete přiblížit jen pěšky nebo na kole. V Africe jsou pro děti takto obtížně dostupné i školy. Bez kola se některé děti do školy nedostanou. Tuto skutečnost jsme se společně pokusili změnit ve středu 23. září. Do charitativní akce Běh pro Gambii se zapojilo 59 žáků. Smyslem bylo udělat něco pro své zdraví a přitom získat finanční prostředky pro realizaci záměru společnosti Kola pro Afriku, kterým je přiblížit děti v Gambii ke vzdělání. Bylo vyznačeno asi 500 m dlouhé kolečko u Labe. Největší počet kol uběhli Martin Nachtigal, Milan Křenek, Erik Grospič, Vlastimil Hatlák, Jaroslav Chvojka, Jan Studecký, Eliška Knoblochová, Lucie Kuklíková a Lenka Davídková. Pro běžce bylo připraveno malé občerstvení. Rozpečetěná kasička vydala úžasných 4 397 Kč. Část sponzorských peněz byla vybrána na místě a část postupně nosili žáci v průběhu dalších dnů. Největší příspěvek věnovali Milan Křenek, Jaroslav Chvojka a Barbora Frýdová. Děkuji všem, kteří se do akce zapojili. Rádi jsme byli součástí tohoto projektu. Během akce jsme zažili skvělou atmosféru.
Více zde: http://www.kolaproafriku.cz/o-nas/
Další fotky z akce
Mgr. Martina Nováková
Běh 

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady