Pokračování projektu o prázdninách
autor Karel Psota - Pátek, 31. červenec 2015, 13:40

 


Projekt CPTO  díky možnosti prodloužení realizace probíhal i o prázdninách. Žáci základních i středních škol absolvovali jednodenní i dvoudenní exkurze, probíhala výuka žáků v laboratoři i kroužek pro žáky SŠ. Děkujeme všem žákům, učitelům, majitelům farem a podniků, které jsme měli možnost navštívit za vstřícnost a milou spolupráci.


KA 08 B1d - Dvoudenní exkurze pro středoškoláky směřovala na Moravu.  Tématem byla opět kvalita zemědělských produktů a jejich zpracování. Velmi přínosná byla exkurze ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně, kde žáci vyslechli odbornou přednášku a poté se seznámili s možnostmi práce a výzkumu na jednotlivých odděleních. V Brně jsme dále navštívili školní zemědělský podnik v Žabčicích. Zde se debata týkala zejména kvality získávání mléka a vlivu plemen skotu na kvalitu masa. Druhý den žáci měli možnost asistovat na rodinné farmě Hvozd, od prvovýroby při získávání mléka až po výrobu mléčných produktů. V Lošticích navštívili muzeum Olomouckých tvarůžků a poslední zastávka byla v Chýšti, na farmě chovající Český strakatý skot a Belgické modré plemeno.
 Následující jednodenní exkurze vedly na farmu Krišnův Dvůr, kde byli žáci obeznámeni s technologií mletí na kamenném mlýnu a domácím zpracování mléka a zeleniny. S technologií zpracování medu se měli žáci možnost seznámit ve Včelím Domě v Hulicích. Další den proběhla exkurze do Seletického Dvora, tématem bylo zpracování zemědělských produktů (masa a mléka) přímo na farmě.
Poslední dvoudenní exkurze probíhala na ekologických farmách v Krkonoších, žáci byli seznámeni s technologií chovu a zpracováním produktů přímo na farmách. Setkávání s odborníky z praxe je pro žáky velkým přínosem pro teoretické studium.
KA 06 B1a - žáci základních škol - zejména z Vrbové Lhoty a Žehuně pracovali pod vedením mentorů SŠ v nově vybavené školní laboratoři, vyráběli, zkoumali, ochutnávali a experimentovali s potravinami. Témata byla: mléko a mléčné výrobky, soja, vitamíny, olejniny, barviva v potravinách a podobně.
KA 04 A2d - středoškoláci se v červenci pravidelně scházeli ve školní laboratoři a na nových přístrojích s novými pomůckami pracovali na téma potraviny kolem nás.

Aktivity se realizují v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011) pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery a statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Další foto:

http://ucamichaela.rajce.idnes.cz/prodlouzeni_projektu/

http://ucamichaela.rajce.idnes.cz/Brno/

Ing. Michaela Znamínková

O prázdninách 

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady