ZHODNOCENÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
autor Karel Psota - Pátek, 31. červenec 2015, 13:09

 

Žáci mají podíl na samosprávě školy prostřednictvím žákovského parlamentu, který projednává jejich připomínky s vedením školy. Každá třída volí dva zástupce parlamentu. Zástupci třídy do žákovského parlamentu jsou voleni prostou většinou hlasů při tajné volbě na období jednoho školního roku.

Ve školním roce 2014/2015 měl žákovský parlament (dále jen ŽP) 23 členů (třída 1. D měla jen jednoho zástupce). Během školního roku se sešel dvanáctkrát. Z každého zasedání byl vyhotoven zápis, který v elektronické podobě koordinátorka ŽP Mgr. Martina Nováková předala členům ŽP, učitelům a vedení školy a v tištěné podobě umístila na nástěnku. ŽP si na období jednoho školního roku zvolil předsedu a dva místopředsedy.

Činnost:
září: ustanovující zasedání, seznámení s cíli a plány ŽP
říjen: volba předsedy, místopředsedů, dotazník na automaty s potravinami a nápoji
listopad: vyhodnocení dotazníku na automaty, nabídka zapojení do projektů
prosinec: změna některých třídních zástupců, předložen návrh stanov a hlasovacího řádu ŽP 
leden: schválení stanov a hlasovacího řádu ŽP, zájem o projekt Studentský filmový klub
únor: doplňující volby do vedení ŽP, informace o projektu Komise dětí a mládeže
březen: založení Studentského filmového klubu, promítání
duben: promítání Studentského filmového klubu, příprava dotazníku na školní stravování žáky třídy 3. B
květen: informace o činnosti Studentského filmového klubu, dotazníkové šetření ke stravování ve školní jídelně
červen: dotazníkové šetření ke stravování ve školní jídelně se začíná zpracovávat, zhodnocení činnosti člena ŽP

Příští zasedání proběhne v září 2015 o velké přestávce ve studovně. Přesné datum bude stanoveno na začátku nového školního roku.

Mgr. Martina Nováková

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady