OTEVŘELY SE NÁM DVEŘE MIKROBIOLOGICKÉHO ÚSTAVU
autor Karel Psota - Čtvrtek, 28. květen 2015, 11:29

 
MBU 

Ve středu 20. května studenti 2. a 3. ročníku oboru přírodovědné lyceum navštívili Mikrobiologický ústav AV ČR. Nejprve jsme se v přednáškovém sále seznámili s historií, současností a zaměřením tohoto ústavu. Je to největší české vědecké pracoviště. Používá nejmodernější pracovní metody. Předmětem činnosti Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i., je vědecký výzkum v oblastech fyziologie, biochemie a genetiky mikroorganizmů, molekulární biologie a molekulární mikrobiologie, studium mikrobních produktů a jejich tvorby, výzkum biodegradačních aktivit mikroorganizmů a symbiotických vztahů biologických modelů, včetně vývoje nových biotechnologických postupů. Potom jsme s průvodkyní Lucií přešli do pavilonu „těžkých strojů“. Zde nás pan Benada seznámil s využitím elektronové mikroskopie v mikrobiologii. Viděli jsme zajímavé snímky pořízené elektronovými mikroskopy a mikroskopy samotné. V dalším pavilonu nám pan Jansa zajímavě vyprávěl o mikorhize, o mikorhizních houbách a mikorhizní symbióze. Měli jsme možnost mikroskopovat a hádat vzorky hub a sinic. Na dalším pracovišti jsme se dozvěděli základní informace o mikroorganizmech, streptomycetech, jejich významu a využití. Pomocí binokuláru jsme se na některé streptomycety podívali zblízka. Poslední naší zastávkou byla místnost s historickou třepačkou. Při této exkurzi jsme si uvědomili, že mikrobiologie je vědou zítřka.

Více informaci naleznete na http://mbucas.cz/
Další fotografie z exkurze naleznete na http://ucamartina.rajce.idnes.cz/20._5._2015_2._B_a_3._B_-_Den_otevrenych_dveri_v_Mikrobiologickem_ustavu_AV_CR/

Mgr. Martina Nováková

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady