NÁZORNÝ A INTERAKTIVNÍ DEN ZEMĚ V GEOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR
autor Karel Psota - Úterý, 12. květen 2015, 11:55

 
obr    
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. nás pozvaly na Den Země s Akademií věd ČR 2015, který se uskutečnil 28. dubna 2015 v prostorách Geofyzikálního ústavu AV ČR v. v. i. Ráda jsem tuto pozvánku se třídou 2. B oboru přírodovědné lyceum přijala a vyrazili jsme do Prahy. Čekal  nás bohatý program akcí sestavený u příležitosti Dne Země 2015, jenž se každoročně po celém světě připomíná 22. dubna již od roku 1971.
V rámci programu jsme navštívili tato stanoviště: Astronomická pozorování, Film o západočeském zemětřesení, Vyrobte si vlastní zemětřesení (jak se zemětřesení měří), Zatřes Českou republikou (jak se určuje místo vzniku zemětřesení), Horniny jako přírodní magnety (kde vzniká a jak se měří magnetismus hornin), Jak vzniká sopečná kaldera?, Barevný svět hornin pod mikroskopem, Jak vznikají pískovcové brány?.
V budově byly na jednotlivých stanovištích umístěny modely a stánky. Vystaveny byly různé přístroje, např. seismometr na měření síly zemětřesení nebo mikroskop určený ke zkoumání hornin. Spatřili jsme zajímavé pokusy. Vše doprovodil výklad odborníků z Geofyzikálního ústavu AV ČR a vědeckých pracovníků ze sousedících akademických ústavů. Nebyli jsme tu sami. Této nabídky využilo asi 600 žáků základních a středních škol. Návštěva byla velmi zajímavá a nenarušilo ji ani špatné počasí. Za zmínku jistě stojí i přilehlý geopark, který je otevřen široké veřejnosti každý den od 9 hodin do setmění.
Více informací o tomto dni na http://ig.cas.cz/popularizace/popularizacni-akce/den-zeme
Další fotografie jsou na http://ucamartina.rajce.idnes.cz/28._4._2015_2._B_-_Den_Zeme_-_Geofyzikalni_ustav_Praha/
VýbrusNa snímku je horninový výbrus, který umožňuje poznat vnitřní stavbu a mineralogické složení horniny.
Mgr. Martina Nováková

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady