FRANCOUZŮM SE U NÁS LÍBILO
autor Karel Psota - Pátek, 17. duben 2015, 12:02

 
Francouzi 
V pátek 10. 4.2015 se na naši školu přijelo podívat 16 studentů z Francie. Ujala se jich třída 2. A s třídní učitelkou Ing. Michaelou Znamínkovou.
Program začal okolo 9. hodiny ranní, kdy proběhla v aule školy prezentace školy, oborů vzdělání a zajímavostí. Pak se obě skupiny rozdělily do česko-francouzských dvojic, kdy mezi sebou studenti komunikovali anglicky a pokoušeli se o sobě navzájem dozvědět základní informace. Poté následovala prohlídka odborných učeben a sýrárny, kde na hosty čekala ochutnávka sýrů naší vlastní výroby. Dále skupiny navštívily školní drobnochov, kde jsme francouzským studentům ukázali zvířata, která zde chováme, i pole, která společně o hodinách praxe obhospodařujeme. Poté jsme zamířili na školní statek, kde nás provázel Ing. Jan Kocmánek a pronesl několik slov o statku. Francouzům jsme se pochlubili vším, co se na statku nachází: ovcemi, telaty, krávami i prasaty, dojírnou, koňskými stájemi a zemědělskou technikou.
Poslední společnou akcí před obědem bylo společné vyrábění upomínkových předmětů za asistence Ing. Mileny Benešové a několika dalších českých žáků. Francouzští studenti si nakonec odnesli figurky krásných červených ptáčků ze slaného těsta, které jim budou připomínat příjemně strávené dopoledne na naší škole.
Tato akce byla velice přínosná, vyzkoušeli jsme si komunikaci v angličtině s cizinci a získali jsme tak mnoho zkušeností.
Sokolová Dominika 2. A
Francouzi 

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady