S projektem na farmy. A do pivovaru.
autor Karel Psota - Pátek, 17. duben 2015, 11:09

 

Exkurze 
Dne 9. dubna 2015 se studenti 2. A zúčastnili exkurze do třech podniků zaměřených na chov ovcí, masného a dojného skotu a dále do pivovaru v Nymburce.
Jako první jsme navštívili biofarmu Košík, na které nás provázela majitelka paní Dagmar Havlová. Chová zde kolem 200 romanovských ovcí. I když je to u tohoto plemene neobvyklé, využívá je zde jako dojné. Na farmě jsme si mohli prohlédnout dva ovčíny, kde se nacházely matky s jehňaty, berani a pár dojných koz. Zajímavá byla diskuse o chovu drůbeže a vlivu plemene a chovu na kvalitu vajec. Nejvíce nás zaujalo pěstování lupiny a malá venkovní kruhová dojírna.
Naší další zastávkou byl Seletický dvůr. Pan Pešek nám představil poměrně mladý podnik, avšak velice pěkně zařízený. Na statku se chová několik druhů zvířat - piemontský skot, merinolandschaftské ovce, české ušlechtilé prase, králíci a mnoho koní. Dvůr Seletice je unikátní ve zpracování produktů, protože si sám vystačí s vlastními zdroji krmení, produkcí zvířat, s porážkou (mají vlastní jatka) a s následným zpracováním a prodejem. K obědu jsme se s chutí zakousli do vynikajícího domácího hamburgeru z místního odchovaného býka a mohli jsme si zakoupit i domácí produkty z farmy.
Posledním podnikem s živočišnou výrobou byl velkokapacitní kravín Chleby. Chovají 1400 holštýnských krav, z toho 500 dojnic. Krávy zde mají velice dobré krmné podmínky a velikou kruhovou dojírnu. S panem Bartákem jsme diskutovali hlavně o kvalitě mléka.
V odpoledních hodinách jsme zamířili směrem na Nymburk do pivovaru. Pro některé spolužáky to byla asi nejzajímavější prohlídka dne. Vedoucí pan sládek nám objasnil úplnou cestu výroby piva od tajemství sladovnického ječmene, až po finální stáčení do lahví a sudů. Nahlédli jsme do varných nádob, procházeli jsme mezi bazény kvasícího piva. Překvapil nás i podstatný teplotní rozdíl mezi jednotlivými místnostmi. Dozvěděli jsme se, jaké faktory mají vliv na kvalitu piva.
Exkurze byla velice přínosná a zajímavá, dozvěděli jsme se mnoho nových informací.
Sokolová Dominika 2. A

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady