ŽIVÁ KNIHOVNA PROTI PŘEDSUDKŮM
autor Karel Psota - Čtvrtek, 12. březen 2015, 13:28

 
Akce 2 

„Líbily se mi příběhy lidí. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Líbilo se mi, že tito lidé se nebáli s námi mluvit otevřeně. Děkuji za tuto velkou zkušenost. Škoda, že jsme neměli více času. Bylo to super. Začala jsem vnímat cizince jinak, chápu, že to mají těžší a začala jsem je přijímat kladněji. Poznal jsem zajímavé lidi se zajímavými příběhy. Na jejich příbězích jsem si uvědomila, jak to mohou mít lidi těžký,“ sdělili svou zkušenost s Živou knihovnou studenti 2. B oboru přírodovědné lyceum, část třídy 3. A oboru agropodnikání a 3. C oboru veřejnosprávní činnost, kteří se ve čtvrtek 26. února zúčastnili projektu Živá knihovna (s podtitulem Nesuď knihu podle obalu). Vzdělávací projekt, který cestuje po základních a středních školách, „půjčuje“ studentům „živé knihy“ – příslušníky různých menšin žijících v České republice. Své příběhy jim tak vyprávěli vietnamská a chorvatská studentka Ly a Nikolina, tělesně postižený Slavko, homosexuál Vítek a romský zdravotník František.
Nejprve se studenti seznámili s myšlenkou projektu, vytvořili si jmenovky, zahráli si hru bingu, dozvěděli se základní informace o lidských právech a o organizaci Amnesty International, přečetli si, zapsali a vzájemně si sdělili informace o živých knihách, pak se s nimi mohli setkat, spolužákům sdělit nové informace. Aktivit bylo hodně a studenti se nenudili.
„Výpůjčka“ trvala 20 minut, účastnila se jí jedna „kniha“ a čtyři až šest čtenářů.  Studenti si mohli „přečíst“ dvě knížky. „Knihy“ se zapojují dobrovolně, ve svém volném čase a zcela zdarma. Čtenáři se jich mohou zeptat v podstatě na cokoliv, co je zajímá - zjistit, jak lidé, se kterými se setkají, žijí, s jakými předsudky se musí ve společnosti potýkat, ale také co je těší a baví. Hlavním smyslem je posílit toleranci a ukázat, jak je společnost rozmanitá. Projekt umožňuje zprostředkovat osobní zkušenost s menšinami, o kterých studenti slýchávají denně z médií i ze svého nejbližšího okolí, ale osobně se s těmito lidmi často nikdy nesetkali.
S nápadem přišlo před 15 lety dánské hnutí Stop theViolence – první Živou knihovnu představilo na festivalu RoskildeMusic Festival jako prevenci proti násilnostem. Prvními „živými knihami“ se tehdy stali samotní účastníci festivalu. Koncept se pak v různých obměnách rozšířil i do dalších zemí – v Česku první Živou knihovnu uspořádala Organizace na podporu a integraci menšin v roce 2007. Poslední dva roky se jí - mezi jinými - věnuje organizace Amnesty International.
Projektový den se studentům i živým knížkám líbil a doufám, že splnil cíl a očekávání. Počáteční ostych přemohla zvědavost, zavládla přátelská atmosféra a celé se to vydařilo.  Organizace Amnesty International založila na facebooku skupinu, která studentům umožní propojit se s živými knihami, dozvědět se více

https://www.facebook.com/groups/368453120029806/.

Fotografie z tohoto projektového dne naleznete na

http://ucamartina.rajce.idnes.cz/26._2._2015_Projekt_Ziva_knihovna.
Článek o této akci vyjde 19. března v Poděbradských novinách.

Mgr. Martina Nováková

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady