NOVÉ VYBAVENÍ NA ŠKOLNÍM STATKU - TENTOKRÁT PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU
autor Karel Psota - Pátek, 13. únor 2015, 14:36

 
projekt 

Na školním statku v Poděbradech dochází v letošním školním roce k nákupům nové mechanizace, techniky a technologie. Zdrojem financování je OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, konkrétně projekt "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem", registrační číslo projektu CZ 1.07/1.1.00/44.0011.
Dosavadní investice plynuly do rostlinné výroby, opomenuta ale není ani výroba živočišná. Zakoupena byla nová fixační klec na skot v ceně 69 490,-Kč, dále digitální váha do chovu prasat v ceně 46 222,- Kč, terénní ultrazvuk s lineární sondou v ceně 108 779,- Kč, 10 ks inseminačních aparatur, inseminační dávky v ceně 300 000,- Kč a další drobnější vybavení. Výuka agropodnikání a veterinářství tak dostává nové rozměry a možnosti. Všichni studenti se s novým vybavením budou seznamovat jak při individuálních, tak při učebních praxích.
O dalších nákupech do rostlinné výroby budeme informovat.

Ing. Jan Kocmánek

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady