Zemědělský odborný zájezd do Německa
autor Karel Psota - Pondělí, 3. listopad 2014, 09:02

 

Ve dnech 23.-25.10.2014 využili vybraní studenti oboru Agropodnikání možnosti zúčastnit se  odborného zemědělského zájezdu do Německa, konkrétně spolkové země Bavorsko. Celý zájezd byl zaměřen na červenostrakaté plemeno skotu, v Německu nazývané fleckvieh. Všichni studenti měli tento zájezd zcela zdarma. Celý zájezd byl v režii plemenářské společnosti CRV Czech republic, které tímto velmi děkujeme.
První zastávka našeho autobusu byla v ZD Krásná Hora nad Vltavou, ve významném šlechtitelském chovu českého strakatého plemene. Zde proběhla prohlídka celého chovu spojená s přehlídkami dcer po nejvýznamnějších býcích. Pak již následoval přejezd do Německa. V Německu jsme navštívili velmi pěknou inseminační stanici CRV Deutschland ve Wasserburgu. Na stanici je ustájeno cca 60 plemenných býků, přibližně 10 nejlepších nám bylo předvedeno. Přehlídka probíhala současně s prezentací, býci byli k vidění přes celoskleněnou stěnu posluchárny. Dalším cílem naší cesty byla jatka ve Waldkraiburgu. Návštěva jatek Sudfleisch/Vion Waldkraiburg byla pro všechny velkým zážitkem, neboť nám byl předveden celý závod za plného provozu. Měli jsme možnost podrobně vidět celou porážkovou linku i bourárnu masa. O velikosti jatek si každý udělá představu sám, ročně se zde zabíjí kolem 115 tis. ks skotu a 560 tis. ks prasat. Jatka zásobují především místní německý, a pak také především italský trh. Dále jsme navštívili 2 farmy s chovem plemene fleckvieh. Obě farmy byly poblíž Mnichova, menší zcela rodinná farma chová 75 ks krav a hospodaří na 55 ha zemědělské půdy, větší farma sdružující tři rodiny chová 200 ks krav a hospodaří na 120 ha zemědělské půdy. Dalším velmi zajímavým místem naší cesty byl ekologický statek Herrmannsdorfer. Představy ekologického hospodaření máme mnozí z českých poměrů trochu zkreslené, statek Herrmannsdorfer nás ale všechny velmi mile překvapil. Na statku jsou chovány téměř všechny druhy hospodářských zvířat, má vlastní zahradnictví, pekárnu, pivovar, malá jatka a velmi pěknou prodejnu vlastních výrobků. Měli jsme možnost projít všechny stáje, velmi zajímavé bylo především ustájení prasat. Původní švábské plemeno prasat je chováno skutečně ve velikých výbězích, pastevně, v kombinaci s ostatními zvířaty a vše podle přísných ekologických zásad. Není tak divu že prasata dorůstají jatečné hmotnosti až ve 13 – 15 měsících, o kvalitě a jakosti ale nelze pochybovat. Stejně tak všechna drůbež je chována v obrovských výbězích. Pekárna, pivovar i ostatní výrobny také vzorně dodržují všechny ekologické požadavky, přitom veškerá jejich činnost je propracovaná a smysluplná. Hlavním bodem naší cesty však ale byla výstava – 7. ročník Fleckvieh Show v Miesbachu. Předvedeno bylo kolem 250 ks soutěžních zvířat. Hala i veškeré zázemí je úplně nové, při soutěžní přehlídce byla obsazena do posledního místa. Plemeno fleckvieh spolu s dalším plemenem braunvieh (velkou exkurzi za tímto plemenem jsme pořádali v roce 2011) je Bavorsku nejčastěji chovaným plemenem. Velmi pěkná a obdivuhodná byla práce juniortýmu složeného z dcer a synů farmářů, kteří předváděli zvířata velmi sportovně a netradičně.

Ing. Jan Kocmánek
Foto : Luboš Jambor

Zájezd do Bavor 

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady