Vzdělávání dospělých
autor < admin > - Pátek, 18. únor 2005, 15:06

 
Seminář o ochraně rostlin - přednáší Ing. Petr Filip (Dow AgroSciences)

Sezóna vzdělávácích kurzů, seminářů a přednášek vrcholí. V zimním období se uskuteční v aule řada vzdělávacích akcí. V letošním roce přednášela zemědělcům Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. (katedra ochrany rostlin ČZU Praha) o ochraně rostlin - houbové choroby. Prof. Ing. Václav Vaněk, CSc. (katedra agrochemie a výživy rostlin ČZU Praha) zahájil svou přednášku vzpomínkou na svou maturitu v naší škole před "několika" lety.

Probíhají semináře firemní, semináře organizované agrární komorou a Českou zemědělskou společností a naše vlastní (např. základní obsluhy PC). Ročně se zúčastní vzdělávacích akcí na naší škole více než tisíc dospělých.

Semináře o ochraně rostlin (viz foto) se zúčastnilo více než 90 posluchačů.

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady